Jak dobrze przeżyć wizytę duszpasterską – Ramowy Program Kolędy w naszej Parafii

Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą atmosferę miłości, braterstwa i radości. Wytwarzają wśród chrześcijan szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o zstępowaniu Syna Bożego na ziemię i zamieszkaniu między ludźmi. Nie dziwimy się, że w tym okresie ludzie chcą być bliscy sobie, chcą ten czas przeżywać rodzinnie, także przy stole wigilijnym. Jeśli rodzinę dzielą wielkie odległości, to przekazują sobie…

Więcej

Twój 1% Pomaga nam nieść Pokój i Dobro

Możesz wesprzeć nasze działania poprzez przekazanie 1% podatku. Środki zostaną przeznaczone na: formację dzieci i młodzieży, wolontariat, pomoc charytatywną i wsparcie w kryzysach, misje, edukację i naukę, kulturę i ratowanie zabytków, profilaktykę i terapię uzależnień, inną działalność statutową fundacji,Jak przekazać 1% ?,   W formularzu PIT należy wpisać: Obliczoną kwotę podatku…

Więcej

Rozpoznać czas nawiedzenia – Druga Niedziela Zwykła

Liturgia niedzielna przypomina nam, że Bóg w każdej epoce potrzebuje świadków. Tylko w ten sposób może być poznany we współczesnym świecie. Nie wystarczą księgi, nie wypowiedzą Jego całej tajemnicy słowa – potrzebni są wybrani ludzie, którzy widzieli Boga i mogą Go wskazać innym. Powstaje zatem pytanie, gdzie jestem ja, człowiek…

Więcej