IX Forum Charyzmatyczne Diecezji Legnickiej – Zaproszenie

Odnowa w Duchu Świętym w Kościele katolickim, zwana także Katolicką Odnową Charyzmatyczną, nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków. Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach. Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS). Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim. Większość członków ruchu charyzmatycznego to osoby, które w pewnym momencie swojego życia zrozumiały, że ich dotychczasowe, czysto formalne chrześcijaństwo, jest namiastką życia w Bogu. Jeżeli więc chcesz przeżyć dotknięcie Bożej obecności, poczuć, jak jesteś kochany, skorzystać z modlitwy wspólnoty i samemu służyć Kościołowi darem jaki posiadasz, zapraszamy do uczestnictwa w IX Forum Charyzmatyczne Diecezji Legnickiej, które odbędzie się w dniach 28 – 29 września br. w Legnicy. Poniżej podajemy szczegóły związane z tym wydarzeniem. 

Koszt 90 zł z obiadami. Zgłoszenie ( do 21.09.2019r) następuje poprzez wpłatę pełnej kwoty na konto z tytułem „FORUM” Parafia św. Michała Archanioła, Plac Kościelny 2, 59-100 Polkowice, nr konta: 04 1090 2109 0000 0001 0517 3867 Po dokonaniu wpłaty przesyłamy na adres jaroslaw.swiecicki@interia.pl informację zawierającą: Imię i nazwisko oraz miejscowość. Kontakt telefoniczny: 605 652 173. Przy wpłacie należy podać nazwisko i imię osoby zgłaszanej do uczestnictwa w Forum.
Osoby ze wspólnot modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym zgłaszają uczestnictwo u lidera. Lider przesyła listę uczestników na adres e-mail jaroslaw.swiecicki@interia.pl

IX Forum Charyzmatyczne Diecezji Legnickiej 28-29.09.2019r
„Co mówi Duch do Kościoła”

Program Forum:

Sobota 28.09.2019

9.00 Modlitwa Różańcowa (Centrum św. Jana Pawła II)
9.30 Zawiązanie Wspólnoty i modlitwa Uwielbienia
10.00 Konferencja I
11.30 Konferencja II
13.00 Obiad
14.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
15.30 Eucharystia (Kościół)
17.00 Konferencja III (Centrum św. Jana Pawła II)
18.15 Kolacja
19.30 Wieczór Uwielbienia z posługą Charyzmatyczną
21.00 Apel Jasnogórski/ zakończenie dnia

Niedziela 29.09.2019

9.00 Modlitwa Różańcowa (Centrum św. Jana Pawła II)
9.30 Modlitwa Uwielbienia
10.00 Konferencja IV
11.30 Konferencja V
13.00 Obiad
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego (Kościół)
15.30 Eucharystia i modlitwa rozesłania (Kościół)
17.00 Zakończenie Forum

 

red.

Brak możliwości komentowania