Nie gaście ducha Ojca Maksymiliana – 100. rocznica założenia Rycerstwa Niepokalanej

Dnia 17 października 1997 r., w 80. rocznicę powstania Rycerstwa Niepokalanej, a w Polsce w dniu 19 października 1999 r, Kościół uznał je za publiczne, powszechne i międzynarodowe stowarzyszenie wiernych, którego krótko mówiąc, celem i programem jest zbawienie.  Rycerstwo Niepokalanej w Polsce przeżywa swój rozkwit. Bóg nadal pobudza serca ludzi, do oddania się na służbę Maryi Niepokalanej. Rycerze, zamiast miecza noszą Cudowny Medalik. Zamiast przemocy przynoszą miłość, radość, zgodę i pokój. Kochać uczy ich Maryja – najlepsza z Matek, dla Niej walczą, z bukietem róż – różańcem. Na świecie jest ich ponad cztery miliony. Prawie dwa miliony w Polsce. Rycerze i rycerski stawiają sobie za cel szerzenie Królestwa Chrystusowego, przy pomocy i za pośrednictwem Niepokalanej.  Sercem MI w Polsce jest oczywiście Niepokalanów, jednak ducha Ojca Maksymiliana można zaczerpnąć również w takich ośrodkach formacyjnych jak Niepokalanów-Lasek i Harmęże, w których to przez cały rok organizowany jest szereg rekolekcji, zjazdów, dni skupienia. Między innymi: Rekolekcje dla dzieci i młodzieży, dla chorych i wolontariuszy, dla narzeczonych i rodzin, rekolekcje Szkoły Ewangelizacji Niepokalanej dla animatorów, liczne zjazdy dzieci, młodzieży, seniorów, wspólnot, jak i organizowanie pielgrzymek i festiwali. Św. Maksymilian wprowadzał Niepokalaną gdzie tylko mógł. Tak i Polska zdaje się być zdobywana przez Niepokalaną, przez powstawanie coraz to nowych wspólnot – „Niepokalanowów”, od morza, Suwałk, przez Warszawę, Kraków, Łódź, Siedlce, Skarżysko po górskie miasteczka, Rychwałd, Żywiec, Cisiec i wiele innych. Działalność medialna Ojca Maksymiliana również jest kontynuowana przez wydawany w Niepokalanowie: Rycerzyk Niepokalanej, Rycerz Młodych i Rycerz Niepokalanej. Radio Niepokalanów, Studio Maks w Harmężach i szeroka działalność w sieci pozwala krzewić wszędzie Królestwo Chrystusowe. Wszystko po to, aby zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną!

TROCHĘ HISTORII

MI – Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych . W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii. Wielka miłość do Niepokalanej, wyniesiona jeszcze z domu rodzinnego, a znajdująca swe oparcie w tradycji Zakonu, potęgowała w nim pragnienie zdobycia całego świata i wszystkich z osobna dla Niepokalanej. Uwrażliwiała jego serce na niepewny los tych, którzy odeszli od Boga, a także na płynące stąd zagrożenia dla Kościoła. Będąc głęboko dotknięty bluźnierczymi antykościelnymi i antypapieskimi pochodami masonerii w Rzymie, czuł potrzebę uczynienia czegoś w obronie Kościoła. Myślał o stowarzyszeniu maryjnym, nastawionym na nawracanie grzeszników, szczególnie masonów, i dążącym do uświęcenia wszystkich chrześcijan. Pragnienie to urzeczywistnił 16 października 1917 r. w Rzymie, gdzie wraz ze współbraćmi założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej. Jego istotą i podstawowym warunkiem jest osobiste oddanie się Niepokalanej. Ma ono cel apostolski – pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego, nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej

Za: www.franciszkanie.pl/red

Brak możliwości komentowania