Wdzięczni Bogu z dar wolności – Święto Niepodległości

Ponad Sto lat temu, w dniu 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Wraz z zakończeniem I wojny światowej zamknął się okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości. Odzyskanie suwerenności było okupione poświęceniem wielu synów Polski, którzy gotowi byli poświęcić swą wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie, na rzecz utraconej Ojczyzny. Dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan Paweł II, 11.11.1998). Wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami tego dnia dziękujemy Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed ponad stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność i nie utracili jej, mimo kolejnych, bolesnych doświadczeń dziejowych, związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją komunistycznym reżimem. Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka wiary i miłosci Ojczyzny, prośmy Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Centralne obchody święta będą miały miejsce w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w Mszy św. za Ojczyznę. Ponadto w Warszawie zaplanowano na dziś wiele masowych zgromadzeń. Ulicami stolicy tradycyjnie przejdzie Marsz Niepodległości – największa manifestacja patriotyczna w Kraju. Zgodne świętowanie będzie znakiem tego, że potrafimy wznieść się jako naród ponad niepotrzebne podziały i spory, a także tego, że jesteśmy gotowi wychowywać kolejne pokolenia dając przykład dojrzałej wspólnoty.

red.

Brak możliwości komentowania