Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

W kościołach odprawiana jest co roku nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (od 29 listopada do 7 grudnia). Zachęcamy do udziału w nowennie, ma ona bowiem charakter rekolekcji adwentowych. W tym roku okolicznościowe kazania nowennowe głoszone będą przez O. Mariana Melnyczuka z Boryspola na Ukrainie na Mszach świętych o godz. 9.00 oraz 18.30. Tajemnica Niepokalanej zakorzeniona jest w całej historii Zakonu św. Franciszka, który przyczynił się do uroczystego ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia. Dogmat podaje do wierzenia prawdę, że Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Papież Pius IX ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. Papież Sykstus IV, franciszkanin, już w 1477 r. zezwolił w Rzymie na obchodzenie w bazylice Dwunastu Apostołów święta Poczęcia Maryi (8 grudnia), poprzedzonego uroczystą nowenną, i kilkakrotnie brał udział w jej zakończeniu. Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu w 1854 r. przyczyniło się do jeszcze bardziej uroczystego przeprowadzania nowenny. W tym czasie o. Alessandro Borroni (+1896), franciszkanin, skomponował znaną pieśń Tota pulchra es, Maria – „Całaś piękna jest, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie…”. Do przybliżenia prawdy Niepokalanego poczęcia przyczynił się m. in. Św. Maksymilian Maria Kolbe, założyciel Rycerstwa Niepokalanej. Całe swoje życie poświęcił zgłębianiu i upowszechnianiu tego wyjątkowego przywileju udzielonego Maryi. Troszczył się o to, by prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi trafiała do serc wszystkich ludzi i pomagała im w dążeniu do Boga. Często powtarzał słowa: „Kto kocha Niepokalaną ofiarnie, ten się zbawi, uświęci i innym do uświęcenia dopomoże”. Na wiele wieków przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i szczególne wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Również przed ogłoszeniem dogmatu święty Eugeniusz de Mazenod założył zgromadzenie zakonne, któremu nadał imię Oblatów Maryi Niepokalanej. W jednym ze swoich listów pisał, zachęcają do wstąpienia w szeregi maryjnego zgromadzenia: „Z gorącym płomieniem i wielkodusznym sercem wstępujcie na drogę, jaka otwiera się przed wami. Przewodniczką i opiekunką niechaj będzie bez zmazy poczęta Dziewica, do której nabożeństwo rozszerzajcie wszędzie”. W związku z duchowym przygotowaniem do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi pragniemy zachęcić wszystkich do włączenia się w tę modlitwę za pośrednictwem naszej strony internetowej. Polecamy teksty nowenny na kolejne dni (od 29 listopada do 7 grudnia).

  NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

Dzień pierwszy

MÓDLMY SIĘ O POTRZEBNE ŁASKI DLA OJCA ŚWIĘTEGO, KOŚCIOŁA I CAŁEGO ŚWIATA

O Niepokalana, „Niewiasto obleczona w słońce!” Ciebie Ojciec Niebieski uczynił „Znakiem wielkim na niebie” dla pielgrzymującej rodziny ludzkiej. Tak jak poprzedziłaś Kościół w wierze i miłości u zarania ery Odkupienia, tak też poprzedzaj go dzisiaj, gdy wchodzi w nowe tysiąclecie wiary. Prosimy Cię, byś ukazała całemu Kościołowi, całej ludzkości Jezusa, błogosławiony owoc Twego łona, Odkupiciela człowieka, Odkupiciela nas wszystkich.Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dziewico Niepokalana, Matko nasza, wejrzyj łaskawie na nas, którzy całym sercem ponawiamy dziś wolę służenia Bogu i bliźnim w Chrystusowym Kościele. Przychodzimy do Ciebie, naszej najlepszej Matki, i pokornie prosimy o wstawiennictwo, aby wszystkie nasze prace i modlitwy służyły jedynie do wzrostu królestwa Twego Syna Jezusa Chrystusa. Niech Twój przykład rozpali nasze serca miłością ku bliźnim i pomnoży naszą wiarę i nadzieję. Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa i w macierzyńskiej dobroci Twego serca. Amen.

Dzień Drugi

MÓDLMY SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE

O Niepokalana, Ciebie Bóg ustanowił, byś była dla nas zwycięskim znakiem, miażdżącym głowę węża piekielnego. Zwyciężaj apokaliptycznego smoka i dziś, w świecie pełnym niesprawiedliwości, kłamstwa i przemocy. Wyrwij nas z kręgu zakłamania, zachowaj w wierze, broń od bezsensu, rozpaczy i nienawiści. Wspieraj nas w walce z mocami ciemności. Matko cudownej przemiany, przybądź nam z pomocą! Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dzień trzeci

MÓDLMY SIĘ O PRZEBACZENIE MIĘDZY NARODAMI

Słowami Archanioła – Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą – pozdrawiamy Cię dzisiaj i zawsze, Maryjo, Matko nas, ludzi, która wszystkich ogarniasz, do wszystkich się przybliżasz, wszystkich po macierzyńsku poszukujesz. Prosimy, Maryjo, prowadź nas pośród wszystkich naszych dróg, abyśmy mogli odnaleźć się w tej wielkiej wspólnocie, którą Syn Twój nazwał swoją Owczarnią. Pomóż nam odnajdywać wytrwale drogę do Chrystusa. Amen.

Modlitwa na każdy dzień nowenny

Dzień czwarty

MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Tobie, Niepokalana Matko, oddajemy nas samych. Ty znasz nasze serca, wiesz, czego nam potrzeba, czego oczekuje od nas Twój Syn i nasi bracia. Prosimy, przyjmij nas, pomnóż naszą wiarę, naucz nas się modlić, pomóż odpowiadać Bogu: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dzień piąty

MÓDLMY SIĘ O UMOCNIENIE I ROZWÓJ KATOLICKICH ŚRODKÓW PRZEKAZU

Niepokalana, Ty bezgranicznie zawierzyłaś Bogu. Niech Twa pomoc pozwoli nam wytrwać w wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom. Tobie oddajemy naszą przeszłość i zawierzamy przyszłość. Ciebie prosimy o dar żywej wiary, bez której łatwo można dziś zgubić drogę, ulec zniechęceniu, lękowi, fałszowi lub nienawiści. Matko, prowadź nas drogami prawdy i miłości. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dzień szósty

MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH I CIERPIĄCYCH

Matko naszego Pana, Ty, śpiewając Bogu hymn uwielbienia, z radością dziękowałaś Mu za wielkie rzeczy, których dokonał w Twym życiu. Naucz nas dostrzegać piękno i wielkość wszystkich Bożych dzieł. Pomóż nam razem z Tobą śpiewać Dobremu Bogu hymn uwielbienia i dziękować Mu za niezliczone dary Jego miłości. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dzień siódmy

MÓDLMY SIĘ O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

O Maryjo, w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, powiedziałaś do sług, wskazując na Chrystusa: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Wypowiedz te słowa i do nas! Wypowiadaj Je wciąż! I spraw, abyśmy Twojego Syna słuchali. Żebyśmy Go słuchali dzień po dniu. Żebyśmy Go słuchali także wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające, bo tylko On ma słowa życia wiecznego. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dzień ósmy

MÓDLMY SIĘ O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

O Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Kościołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei i miłości cały lud Boży. Ogarnij wszystkich ludzi pielgrzymujących przez życie do wiecznych Bożych przeznaczeń tą miłością, jaką w Twoje serce przelał z wysokości Krzyża sam Boski Odkupiciel – Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich dróg, by nigdy nie wiodły nas na manowce, ale zawsze prowadziły do niebieskiej Ojczyzny. Amen.

Modlitwy na każdy dzień nowenny

Dzień dziewiąty

MÓDLMY SIĘ ZA UBOGICH, SAMOTNYCH, BEZDOMNYCH, BEZROBOTNYCH I UZALEŻNIONYCH

O Niepokalana, która „chowałaś wiernie wszystkie te sprawy w swoim sercu”, Tobie oddajemy nasz rozum, aby poznawał prawdę; Tobie oddajemy nasze myśli, aby były piękne i czyste. Tobie oddajemy nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością były otwarte dla Boga i wszystkiego, co dobre w człowieku i na świecie. Matko Drogi, Prawdy i Życia, przyjmij nasze modlitwy i dobre postanowienia, umocnij je w naszych sercach i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

Litania do NMP Niepokalanej

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,- zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Niepokalana,- módl się za nami

Święta Panno nad pannami, Niepokalana,

Święta Panno, Niepokalana w Poczęciu,

Wybranko Boga Ojca, Niepokalana,

Matko Jezusa, Niepokalana,

Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana,

Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana,

Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, Niepokalana,

Córko Dawidowa, Niepokalana,

Ścieżko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana,

Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana,

Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana,

Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana,

Dziewico, któraś starła głowę węża, Niepokalana,

Orędowniczko łask, Niepokalana,

Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana,

Gwiazdo świata, Niepokalana,

Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana,

Różo wśród cierni, Niepokalana,

Wzorze wszelkiej doskonałości, Niepokalana,

Wzorze naszej wiary, Niepokalana,

Odblasku Boskiej Miłości, Niepokalana,

Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana,

Matko żyjących, Niepokalana,

Drogowskazie najdoskonalszego posłuszeństwa, Niepokalana,

Domie skromności i czystości, Niepokalana,

Światłości Aniołów, Niepokalana,

Korono Patriarchów, Niepokalana,

Chlubo Proroków, Niepokalana,

Mistrzyni Apostołów, Niepokalana,

Męstwo Męczenników, Niepokalana,

Mocy Wyznawców, Niepokalana,

Czystości Dziewic, Niepokalana,

Pocieszycielko ufających Tobie, Niepokalana,

Uzdrowienie chorych, Niepokalana,

Orędowniczko grzesznych, Niepokalana,

Bramo niebieska, Niepokalana,

Królowo nieba i ziemi, Niepokalana,

Opiekunko Misjonarzy Oblatów, Niepokalana,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.

Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.

Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się:

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie + i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Anafora „Całaś piękna jest, Maryjo”

K. Całaś piękna jest, Maryjo!

W. Całaś piękna jest, Maryjo!

K. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

W. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

K. Tyś chwałą Jeruzale!

W. Tyś weselem Izraela, o Maryjo.

K. Tyś chlubą ludu naszego.

W. Tyś orędowniczką grzeszników.

K. O, Maryjo, o Maryjo!

W. O, Maryjo, o Maryjo!

K. Panno najroztropniejsza!

W. Matko najdobrotliwsza!

K. Módl się za nami.

W. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa, o Maryjo!

Kantyk NMP

Wielbi duszo moja Pana…

Modlitwa:

Przez Najświętsze Dziewictwo i Niepokalane Poczęcie Twoje, o Najczystsza Panno, oczyść serce moje i ciało moje. Amen.

Niech będzie pochwalone Najświętsze i Niepokalane Poczęcie Błogosławionej Panny Maryi. Amen.

(Imprimatur, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, dnia 1.03.1997, l.dz. 1405/97, Bp Zdzisław Fortuniak)

 

 

Brak możliwości komentowania