Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020

„Życzliwymi bądźmy” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020, który będzie obchodzony w dniach 18-25 stycznia 2020 roku, rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich 27,18 – 28,10). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Malty. Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji. Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy są następujące:

  •  Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę
  •  Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa
  •  Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie
  •  Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz
  •  Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę
  •  Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość
  •  Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł
  •  Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj

Materiały

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, refleksje biblijne, informacje o sytuacji ekumenicznej na Malcie. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

Tekst broszury można pobrać tutaj pdf

Nabożeństwa

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 odbędzie się w czwartek, 23 stycznia, o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie, pl. Małachowskiego 1. Kazanie wygłosi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

W diecezji legnickiej nabożeństwo ekumeniczne z udziałem Biskupa Legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego odbędzie się w katedrze legnickiej 19 stycznia (niedziela) o godz. 17.30.

Plakaty

Poniżej udostępniamy wzory plakatów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2020 z możliwością własnego nadruku harmonogramu wydarzeń i samodzielnego wydrukowania w różnych formatach. Istnieje również możliwość zamówienia plakatu z takim nadrukiem – w tym celu prosimy o kontakt na adres bozena.giemza@cme.org.pl.

Plakaty do wydrukowania na drukarce:

– wersja A, format A3 pdf

– wersja A, format A4 pdf

– wersja B, format A3 pdf

– wersja B, format A4 pdf

Plakaty do wydrukowania w drukarni:

– wersja A, format A2 pdf

– wersja A, format B1 pdf

– wersja B, format A2 pdf

– wersja B, format B1 pdf

 

źródło: Polska Rada Ekumeniczna/za:www.diecezja.legnica/red. 

Brak możliwości komentowania