Dziękczynna Eucharystia za posługę o. Jana Janusa w naszej Parafii

Jak już wiemy w piątek, 10 lipca 2020 r. podczas kapituły prowincjalnej zwyczajnej delegaci dokonali wyborów nowych przełożonych klasztorów i domów formacyjnych w Polsce. Wybór gwardianów oraz mistrzów seminarium, nowicjatu i prenowicjatu odbywał się przez balotację za pomocą sprzętu elektronicznego, dla każdego klasztoru oddzielnie na propozycję przewodniczącego – prowincjała. Nowym przełożonym naszej Wspólnoty Klasztornej oraz Proboszczem naszej Franciszkańskiej Parafii na mocy decyzji i wyboru delegatów kapitulnych zatwierdzonego przez Ministra Prowincjalnego został O. Zdzisław Tamioła, który dotychczas sprawował opiekę nad konwentem w Radomsku. Jednocześnie dotychczasowy Gwardian naszego klasztoru i Proboszcz Parafii O. Jan Janus mocą decyzji Definitorium Prowincjalnego skierowany został na nowe miejsce swojej kapłańskiej posługi, którym jest  franciszkańska wspólnota w Jaśle. Dnia 29 lipca br. w godzinach przedpołudniowych miało więc miejsce oficjalne przekazanie przez O. Jana funkcji Gwardiana swojemu następcy O. Zdzisławowi zgodnie z przewidzianymi procedurami zakonnymi. W godzinach wieczornych a dokładnie o godz. 18.30 miała miejsce w naszej franciszkańskiej świątyni uroczysta dziękczynna Eucharystia za posługę O. Jana w naszej parafii  połączona z prośbą o błogosławieństwo Boże dla O. Jana na dalsze lata posługi kapłańskiej oraz życia zakonnego. Trzeba zaznaczyć, że na wspomnianą Mszę świętą, której przewodniczył O. Jan przybyła bardzo liczna rzesza parafian szczególnie tych, którzy w sposób czynny współpracowali z O. Janem w grupach duszpasterskich, nad którymi sprawował duszpasterską opiekę.  Za tę obecność O. Jan wyraził szczególną wdzięczność podkreślając, że trudno byłoby na przestrzeni tylu lat podjąć się tak wielkich inicjatyw o charakterze duszpasterskim oraz na tylu różnych płaszczyznach bez udziału parafian i nie tylko, którzy także niejednokrotnie rezygnując z wolnego czasu podjęli gotowość współpracy. O. Jan wyraził nadzieję, że wspomniane inicjatywy nie tyle nie znikną, ale że będą się rozwijać dla dobra Wspólnoty Parafialnej i każdego kto będzie chciał z nich skorzystać. To wielkie bogactwo różnych działań były najlepszym i mocnym znakiem, że w tej franciszkańskiej świątyni każdy mógł znaleźć coś dla siebie,  aby wzrastać w wierze umacniać ją a nade wszystko być jej świadkiem we współczesnym świecie. Na Mszy świętejo obecni byli także przedstawiciele Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu gdzie O. Jan uczył katechezy oraz Służby Liturgicznej Ołtarza.W ten sposób zebrani na Eucharystii chcieli wyrazić swoją wdzięczność za ogrom wysiłku i pracy oraz serce dobrego pasterza zatroskanego o dobro powierzonych sobie ludzi. Wszyscy wiemy, że na przestrzeni wielu lat była to praca i jednocześnie służba pełna oddania i szczerej troski o parafię i podejmowane duszpasterskie inicjatywy, które w tej chwili trudno wyliczyć gdyż było ich bardzo wiele oraz legnicki klasztor a także naszą franciszkańską świątynię.  Na zakończenie Mszy świętej przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych dziękowali za wspomniany wysiłek i kapłańską posługę a po zakończeniu Eucharystii każdy mógł uczynić to osobiście. 

 

red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *