Rekolekcyjny maraton

Wielki Post to czas intensywnego przygotowania do najważniejszego wydarzenia w roku liturgicznym jakim jest Zmartwychwstania Pana, to czas nawracania się. Abyśmy mogli lepiej ten czas wykorzystać i dobrze go przeżyć pomocne są nam także rekolekcje, które w naszej parafii odbywają się w kilku etapach. Pierwszym etapem były rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych. W tym tygodniu zakończył się drugi etap, czyli rekolekcje dla młodzieży szkół średnich (I i V LO), które rozpoczęły się w poniedziałek , a zakończyły we środę. Również we środę rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie naszej parafii.

Kolejnym, trzecim i ostatnim etapem będą rekolekcje parafialne, które rozpoczną się w sobotę (16 marca).

Rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych prowadził o. Jan (proboszcz i gwardian) przy wsparciu młodzieży z Katolickiego Liceum i  Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy. Etap drugi prowadził o. Tadeusz Kula (Lubomierz) wraz młodzieżową grupą ewangelizacyjną, trzeci etap poprowadzi o.Marek Fiałkowski, Prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

[embedplusvideo height=”388″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/hXXGTNAc3J4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=hXXGTNAc3J4&width=640&height=388&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=0&chapters=&notes=” id=”ep8088″ /]

Brak możliwości komentowania