Życie ma być piękne jak liturgia – Franciszkańskie Legnickie Dni LSO

W dniach 0d 9 – 11 czerwca br. w naszej Parafialnej i Klasztornej Wspólnocie gościliśmy członków Franciszkańskich Dni Legnickich Liturgicznej Służby Ołtarza. Uczestniczyli w nich ministranci oraz lektorzy z naszych franciszkańskich placówek z Legnicy, Pieńska, Lwówka Śląskiego oraz Kowar. Przybyli oni wraz ze swoimi opiekunami O. Danielem Książkiem, O. Grzegorzem Barcikiem, br. Maciejem Wapińskim oraz O. Łukaszem Gora z Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań. Nad całością spotkania czuwał O. Przemysław Janik, który jest opiekunem Służby Liturgicznej przy naszej Parafii. O. Przemysław przygotował oraz opracował plan wspomnianego przedsięwzięcia, który obejmował takie elementy jak: wspólnota modlitwa, Eucharystia, modlitewne czuwanie połączone z Adoracją Najświętszego sakramentu, specjalistyczne warsztaty liturgiczne, pogodne wieczory przy ognisku oraz na kręgielni a także mecz piłkarski. Całość wspomnianych dni ukierunkowana była na jedną podstawową myśl, której mottem były słowa: „Aby moje życie było piękne jak Liturgia Kościoła”. Poszczególne dni rozpoczynały się i kończyły wspólną modlitwą Liturgii Godzin po czym realizowane były poszczególne punkty programu. Temat spotkania budził w uczestnikach chęć poznania i zrozumienia mnogości znaków wpisujących się w liturgię. Gestów i symboli, poprzez które wchodzimy w relację z Bogiem. Liturgia jest swoistą sztuką, poprzez którą w realny sposób doświadczamy obecności żyjącego Boga. Stąd też tak dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty, które przybliżyły członkom Liturgicznej Służby Ołtarza teologię i historię kształtowania się tej centralnej liturgii roku oraz przypomniały o przebiegu obrzędów i ich znaczeniu w pełnionej przez nich posłudze. Uczestników spotkania przywitał gospodarz miejsca O. Jan Janus Gwardian legnickiego klasztoru oraz Proboszcz Parafii, który przewodniczył Mszy świętej otwierającej spotkanie. W okolicznościowej homilii O. Proboszcz przypomniał zebranym na wielką potrzebę pracy nad sobą, która podjęta solidnie ma zaowocować świętością życia. Przywołał również osobę Św. Dominika Savio – patrona Ministrantów, który ma być dla każdego wzorem w codziennym życiu. Ponadto O. Jan zachęcił zebranych w świątyni, aby żyjąc na ziemi, rozwijali w sobie Boże życie, do którego pełni wszyscy dążą. Przypomniał również, że Bóg tu na ziemi pozostawił człowiekowi konkretne środki, sposoby i okazje do rozwijania owego życia. Tymi formami są przede wszystkim Eucharystia oraz Słowo Boże. Zwracając się do uczestników Eucharystii, podkreślił, że są oni świadkami ceremonii – na pozór prostej i zwyczajnej. Tak jednak nie jest. Chciejmy w tej rzeczywistości dostrzec pewną tajemnicę, wzajemnie się nią budując i umacniając. To jest droga do zbawienia, droga do spotkania Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zakończył. Na zakończenie Mszy skierował także do wszystkich ministrantów słowa uznania i podziękowania w stronę kapłanów za zorganizowanie tego spotkania. „To bardzo ciekawe dni spędzone przy ołtarzu” – mówił o przeżywaniu liturgii jeden z uczestników Franciszkańskich Dni Legnickich Służby Liturgicznej Ołtarza. Warsztaty pomogły mi bardziej pojąć, jak ważną rolę odgrywa dobrze przygotowana liturgia w rozumieniu tajemnic, w których uczestniczymy – dodał. Tą drogą pragniemy wyrazić Wdzięczność Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tych wyjątkowych dni także dziękujemy ministrantom, którzy przybyli na to spotkanie.

red.

Brak możliwości komentowania