„Zagrody nasze widziec przychodzi…”

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest okazją do publicznego wyznania wiary, a także do wspólnego uwielbienia Boga za wszelkie łaski jakich wszyscy doznajemy. Procesje, jakie odbywają się właśnie w tą uroczystość sa sposobnością do uświęcenia tych miejsc, do których nie codziennie zanosi się Najświętszy Sakrament o czym przypomina nam tradycyjnie śpiewana pieśń zacytowana w tytule.

Publiczne wyznanie wiary, otwarte i nieskrępowane ani nie przytłumione lękiem jest teraz wszystkim nam bardzo potrzebne. Po pierwsze potrzebuje tego świat, ale także potrzebujemy tego my: wierzący, praktykujący i nie zawsze mający odwagę aby przyznać się do Jezusa chrześcijanie. Pamiętajmy, że wiara rozwija się tylko wtedy kiedy jest przekazywana, kiedy jest głoszona, a procesja Eucharystyczna ulicami miasta jest wspaniałą do tego okazją. I im bardziej świat będzie temu przeciwny, im mocniejsze będą naciski abyśmy zamknęli naszą wiarę w murach świątyni – tym mocniejszy to będzie dla nas znak, że trzeba odważnie ale i rozważnie głosić wszystkim Dobrą Nowinę.

[embedplusvideo height=”388″ width=”640″ standard=”http://www.youtube.com/v/Us2z-os3qI4?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=Us2z-os3qI4&width=640&height=388&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep5339″ /]

Niech Zmartwychwstały Jezus zagości w naszych mieszkaniach, ulicach osiedlach i miejscowościach, a przede wszystkich w naszych sercach.

Brak możliwości komentowania