Bądźmy silni miłością, męstwem oraz nadzieją – 33 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Pamięć o błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszce nie umiera. Dokładnie 33 lat temu, bohaterski kapelan „Solidarności” został porwany i zamordowany przez Służby Bezpieczeństwa PRL. Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie. Od sierpnia 1980 roku duchowny związany był ze środowiskami robotniczymi. Aktywnie wspierał także „Solidarność”. Swoją działalność duszpasterską opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Podczas stanu wojennego nie bał się wspierać prześladowanych przez władze PRL robotników i działaczy związkowych, dzięki czemu zyskał autorytet i olbrzymie poparcie społeczne. Niestety, za swoją walkę z obłudą, fałszem i zakłamaniem ówczesnych władz zapłacił najwyższą cenę. 19 października 1984 roku został porwany przez oficerów SB z IV Departamentu MSW. 30 października 1984 roku z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce duchownego skrępowano w taki sposób, by próby poruszania nimi zaciskały pętlę na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. Sekcja zwłok wykazała, że ksiądz przed śmiercią był torturowany. Jednak okoliczności w jakich kapelan został zamordowany do dziś nie są jasne. 6 czerwca 2010 r. podczas Mszy św. na Placu Piłsudskiego w Warszawie ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany. Trwa jego proces kanonizacyjny. Główne obchody 33. rocznicy śmierci kapłana “Solidarności” odbędą się w miejscach związanych z jego ostatnimi godzinami życia. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko uczył nas jak żyć prawdą w świecie prymitywnego kłamstwa. Dziś warto a nawet trzeba  pytać jak żyć w świecie sprymityzowanej prawdy? Jak żyć w świecie kłamstwa bardziej wyrafinowanego, które miesza się z półprawdą, a nawet z samą prawdą? Czy umiemy je rozdzielać? Uczył, że prawda jest prawdą, a kłamstwo – kłamstwem. Co by nam powiedział dziś, gdy mainstreamowa kultura zaciera różnice między tym co wysokie, a tym co niskie, pomiędzy wzniosłością a nikczemnością, prawdą a kłamstwem, pięknem a brzydotą, dobrem a złem, a w rzeczywistości oddziela stworzenie od Stwórcy.

 

                                                                          

red.

Brak możliwości komentowania