Bądź pozdrowiony Gościu nasz – Wizytacja Kanoniczna Parafii

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja kanoniczna, która odbywa się w każdej parafii diecezji co 5 lat. W naszej parafii taka wizytacja miała miejsce w niedzielę 5 listopada br. Gościliśmy więc w naszej parafialnej wspólnocie Księdza Marka Mendyka – Biskupa pomocniczego Diecezji Legnickiej. Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Na te elementy wizytacji wskazał Ks. Biskup podkreślając jednak, że wizytację można porównać do wizyty lub odwiedzin biskupa w parafii. Wizytacja jest więc nie tyle czasem sprawdzania i kontroli, ale także czasem spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, Ksiądz Biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Pomocą w dobrym rozeznaniu poszczególnych kwestii związanych z życiem parafii było odczytane podczas Mszy świętej o godz. 10.00 sprawozdanie, które po uprzednim przywitaniu w bramach świątyni oraz trakcie sprawowanej Eucharystii przedstawił Proboszcz naszej Parafii O. Jan Janus. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46). Wspomniana wizytacja jest zawsze dla wspólnoty parafialnej Darem i Zadaniem. Darem – bo doświadczyliśmy, że Kościół jest apostolski. Oto pośród nas stanął Apostoł posłany przez Chrystusa, aby nas pouczał, umacniał w wierze i błogosławił nam. Umacniał w wierze prezbitera, który będąc z nami na co dzień przedłuża apostolską posługę. Zadaniem – bo uświadamiamy sobie, że Kościół Powszechny potrzebuje naszej gorącej modlitwy za Ojca Świętego, za biskupów i kapłanów. Potrzebuje także, naszego osobistego nawrócenia, naszej dojrzałej wiary. Na te dwa aspekty zwrócił uwagę wizytujący naszą parafię Ks. Biskup Marek Mendyk prosząc jednocześnie wielokrotnie w czasie każdej Mszy świętej o modlitwę w intencji Biskupów posługujących w Diecezji, księży oraz osób, które wspierają pasterzy Kościoła w wypełnianiu ich posługi. O godz. w czasie Mszy świętej o godz. 13.00, której przewodniczył Ks. Biskup Sakrament Bierzmowania przyjęło 69 kandydatów, którzy na ten ważny dla nich dzień przygotowywali się uczestnicząc w okolicznościowych katechezach oraz spotkaniach formacyjnych. W okolicznościowej homilii skierowanej do kandydatów do Sakramentu Bierzmowania Ks. Biskup zwrócił uwagę na fakt iż, przyjecie Sakramentu Bierzmowania jest szczególny wyróżnieniem oraz wybraniem. Słowo „wybór” to jeden z kluczy do zrozumienia Pisma Świętego – Bóg wybiera nas, żebyśmy z Nim trwali i byli świadkami Jezusa na ziemi ale daje nam wolną wolę i to my możemy zdecydować o wyborze drogi. Podkreślił, że to właśnie młodzież, która przygotowała się do Sakramentu Bierzmowania została wybrana przez Boga, żeby być Jego świadomym Kościołem, żeby nie wstydzić się Jezusa i iść w świat z Jego nauką, być świadkiem Chrystusa. Ksiądz Biskup życzył młodym ludziom, by przez całe swoje życie byli świadomymi chrześcijanami, którzy będą zawsze wybierali to, co jest Bożą wartością i w stronę Boga będzie prowadziło tak aby Duch Święty towarzyszył młodzieży na drogach dojrzałego, chrześcijańskiego życia. Ks. biskup prosił także zebranych na tej Mszy świętej o modlitwę w intencji bierzmowanych, aby dary Ducha Świętego, które otrzymali nigdy w nich nie zostały zgaszone.Przedstawiciele młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania w serdecznych słowach wyrazili wdzięczność tym, którzy przygotowali ich do tego momentu wtajemniczenia chrześcijańskiego i wspierali na tej drodze modlitwą. Szczególne słowa podziękowania skierowali do Ks. Biskupa oraz Ojca Proboszcza. Momentem zwieńczającym wizytację było Nabożeństwo Różańcowe połączone z racji pierwszej niedzieli miesiąca ze zmianą tajemnic Różańcowych, w którym uczestniczył Ks. Biskup, a który także po zakończeniu nabożeństwa skierował do zgromadzonych w świątyni przedstawicieli wszystkich grup duszpasterskich oraz parafian ciepłe słowo wdzięczności za możliwość spotkania oraz wspólnej modlitwy. Ksiądz Biskup podziękował naszemu proboszczowi za piękne pomysły wizytacyjne, za świadectwa osób włączających się w życie parafii, za prace modernizacyjne podejmowane w świątyni. Zwrócił także uwagę, że zmieniając nasze serca, zmieniając siebie, zmieniamy świat. Zmieniamy oblicze naszego miasta na lepsze. Miasta, w którego w tak owocny sposób wpisuje się posługa duchowych synów świętego Franciszka z Asyżu. Na zakończenie Ks. Biskup prosił o modlitwę w intencji rodzin, aby były Bogiem silne bo jak widzimy rodziny przeżywają dziś różnego rodzaju trudności związane także z życiem wiarą. Ojciec Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi za pasterską troskę o nas i za to, że podczas obecności w naszej parafii podzielił się sobą w wymiarze słowa i świadectwa, w które wpisuje się autentyczna troska o dobro ludzi. Prosił jednocześnie Pasterza Diecezji o błogosławieństwo, byśmy przez swoją przemianę serca przemieniali także oblicze tej ziemi, na której przyszło nam żyć. Niech ta obecność Pasterza Diecezji przyczyni się do dalszego duchowego rozwoju naszej parafii – podkreślił Ojciec Proboszcz pokreślając, że Ks. Biskup – co dało sie odczuć – ujął wszystkich pogodą ducha i radością, ciepłym i krzepiącym słowem kierowanym do nas. Bogu niech będą dzięki za Ks. Biskupa, za wizytację duszpasterską, która była dla nas czasem łaski. W imieniu całej Wspólnoty parafialnej pragniemy złożyć Księdzu Biskupowi serdeczne podziękowania za obecność wśród nas. Za słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas niedzielnych mszy świętych, a przede wszystkim za udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Szczególnie dziękujemy za modlitwę w naszej intencji, za cały trud kanonicznej wizytacji naszej parafii!

Zdjęcia z Wizytacji Kanonicznej można już zobaczyć w galerii.

red.

Brak możliwości komentowania