Maryja Niepokalanie Poczęta uczy nas iść za Jezusem

Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a także, że każdy z nas cieszy się Bożą pomocą w zadaniach, które Bóg stawia na drodze naszego życia. Wszyscy trawmy w adwentowym przygotowaniu do Uroczystości Bożego Narodzenia, do Uroczystości wyjątkowej. Wszak w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczniemy czas Roku Jubileuszowego, czas szczególnej łaski od Pana, czas, w którym będziemy przeżywali i wspominali wielkie dzieła Boże, które dokonały się dla nas i dla naszego zbawienia – wielkie dzieła Miłosiernego.W czasie adwentowym, kiedy otwieramy karty czytań adwentowych, przed nami przesuwają się adwentowe postacie: proroków i świętych. W adwentowych czytaniach mszalnych mówi do nas prorok Izajasz: “Słuchajcie więc Domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu. Dlatego Pan sam da wam znak: oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emanuel, tzn. Bóg z wami”. Proroctwo Izajaszowe spełnia się. I dzisiaj staje przed nami Maryja, jak słyszeliśmy w Ewangelii, ta Dziewica poślubiona Mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, staje przed nami Ta, Która jest błogosławiona między niewiastami, i dowiaduje się, że jest Łaski pełna. Powtarzamy wobec Niej słowa anielskiego pozdrowienia: “Bądź pozdrowiona, tutaj przez nas, w tej wspólnocie wiary, w tej maryjnej parafii, bądź pozdrowiona Ty, pełna łaski”. Maryja jest pełna łaski dzięki działaniu Boga, dzięki temu działaniu Boga, które możemy określić, jako nieustanny dialog zbawienia. To Bóg prowadzi z ludzkością, prowadzi z każdym człowiekiem dialog zbawienia. Jego najgłębszym wyrazem jest Jezus Chrystus, Emanuel, Bóg z nami. To Syn Boży jest tą najpiękniejszą i najgłębszą mową Boga Ojca do człowieka, do każdego z nas przez Maryję.Maryja, Ta pierwsza wybrana Nowego Testamentu, przez swoje fiat – niech się stanie – otwarła drogę człowieczeństwu Bożego Syna. Msze święte w tym dniu o 7.00; 8.00; 9.00 oraz 17.00 i 18.30. Na każdej będzie głoszona ostatnia nauka rekolekcyjna, która będzie podsumowaniem modlitwy nowennowej przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O godzinie 18.00 będziemy przygotowywać się do Eucharystii modląc się na różańcu wraz ze Wspólnotą o nazwie „Różaniec Rodziców za dzieci”. Ta wspólnota, jak również Wspólnota Kół Koronkowych Miłosierdzia Bożegoprzeżywająca jubileusz dwóch lat swojego istnienia w naszej parafii, będzie modlić się na wieczornej Eucharystii Po niej odśpiewamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu o 18.30 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji kobiet w stanie błogosławionym

 

red.

Brak możliwości komentowania