Bóg nie umarł – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci

Droga Krzyżowa to nie jest tylko rzewliwe wspominanie wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. Nie ma to być tylko opłakiwanie Jezusa i wzruszanie się ogromem Jego cierpień. Trzeba raczej w czasie tego nabożeństwa spojrzeć na swoje życie jak na drogę krzyżową. Porównać swoje reakcje na cierpienie do zachowania Jezusa. Święty Paweł pisał, że krzyż dla pogan jest zgorszeniem i głupstwem. Dla chrześcijan krzyż to źródło mocy i mądrości Bożej. Tej podstawowej prawdy uczą się zrozumieć dzieci uczestniczące w okresie Wielkiego Postu w nabożeństwach Drogi Krzyżowej treściowo oraz w swej oprawie przygotowanej dla nich.Droga Krzyżowa stanowi jedną z bardziej znanych praktyk pobożnych, cieszących się i dziś jeszcze wielką popularnością. Niezwykłe znaczenie tego nabożeństwa płynie stąd, że rozpamiętuje się w nim ostatni i najboleśniejszy etap życia Chrystusa, powiązany z kenozą Jego męki i śmierci na krzyżu, która wprowadza w centrum tajemnicy Paschy Pana. To zaś przypomnienie dramatu zbawienia jest pełnym wymowy i głębokiego przeżycia zagłębianiem się w sens i bogactwo Chrystusowej ofiary miłości. W nabożeństwie tym chodzi przede wszystkim o zrozumienie wymowy owej bolesnej drogi, którą przemierzył Chrystus aby światu przynieść zbawienie. Poszczególne wydarzenia rozwijają się i osiągają szczyt dramatycznego napięcia w śmierci Chrystusa, która w świetle chrześcijańskiej nadziei objawia przekonanie, że pomiędzy ofiarą krzyża a historią ludzkości istnieje najgłębsza relacja zbawcza. Męka Chrystusa stała się bowiem pochodnią rozświetlającą mroki świata, Jego zaś miłość i wylana krew – ożywczym tchnieniem i źródłem, które rodzi nowe życie. Droga Krzyżowa powstała z pragnienia postępowania śladami Chrystusa. Jest ona medytacją i duchową pielgrzymką po śladach Zbawiciela. Niektóre ze szczegółów pasyjnego dramatu wzbogaciła i rozwinęła w niej pobożna tradycja, kierując się prawami religijnej intuicji i wyobraźni. Praktyka ta jest godna polecenia, gdy nabożeństwo odprawia się z dorosłymi, a już niemal konieczna przy rozważaniu Drogi Krzyżowej z dziećmi i młodzieżą. Nawiązanie bowiem do Wieczernika, w którym Chrystus ukazał pod znakami chleba i wina swoją ofiarę, zanim zrealizował ją w sposób krwawy na krzyżowej drodze i Kalwarii, stanowi doskonałe wprowadzenie do ducha nabożeństwa, które nabiera niemal charakteru poszerzenia nakazu Pana, aby sprawować pamiątkę Jego męki i śmierci krzyżowej. Akcent paschalny zaś jest również konieczny, bowiem chrześcijaństwo powinno stale ujawniać swoje nastawienie paschalne, odnawiając ustawicznie świadomość podstawowego faktu Zmartwychwstania, powiązanego z początkami Drogi Krzyżowej zwraca uwagę na nastrój nadziei i oczekiwania na objawienie mocy Zmartwychwstałego Chrystusa nierozłącznie związany ze sceną Jego grobu. Dzięki temu sama Droga Krzyżowa stałaby się formą pełniejszego udziału w centralnej tajemnicy chrześcijańskiej, jaką jest uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Przypominamy, że nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odprawiane jest w piątek o godz. 17.00.

 

                                                   

                                                   

red.

Brak możliwości komentowania