Sakrament Bierzmowania – Spotkanie Formacyjne

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczyna być aktualny po przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej i osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. W czasie spotkań kandydaci uczą się praktycznie czytać Biblię, poznają sposób modlitwy Bożym Słowem i dostają nowe spojrzenie na sakramenty. Spotykają się także z podstawowym kerygmatem Ewangelii. Informujemy więc, że kolejne spotkanie formacyjne przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania dla uczniów z klas 2 gimnazjum odbędzie się w piątek 13 kwietnia. Grupa I o godz. 16.15 natomiast Grupa II o godz. 17.00 w sali nr 4. naszego Franciszkańskiego Katolickiego Liceum. Kandydatów do bierzmowania z klas 2 gimnazjum przygotowuje O. Piotr Marszałkiewicz.

red.

Brak możliwości komentowania