Wsłuchani w Słowo Pana – Tydzień Biblijny

Z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II zatwierdzonej i wspartej przez Konferencję Episkopatu Polski w dniach od 15 do 21 kwietnia 2018 r. będziemy przeżywać w Kościele w Polsce X Tydzień Biblijny. Dziesiąty Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22) W celu ułatwienia osobistego i wspólnotowego przeżywania spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który przychodzi wciąż do nas w Słowie i Eucharystii, Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II przygotowało materiały pomocnicze, tj. komentarze do Liturgii Słowa oraz propozycje katechez, celebrację Słowa Bożego, Lectio divina, Krąg biblijny, tekst Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Sięgajmy po Pismo Święte, Słowo Boga, ale także Słowo o Bogu i o człowieku. Żyjmy tym Słowem. Przekuwajmy je na codzienność – mówił w Katedrze Wawelskiej abp Marek Jędraszewski z okazji II Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego. Przed Mszą św., w której uczestniczył między innymi premier RP Mateusz Morawiecki fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian odczytali: wicepremier Beata Szydło, olimpijczycy Krystyna i Grzegorz Guzikowie, adwokat Karolina Koszyka oraz doktor medycyny Grzegorz Fitas. Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania ogólnopolskiej strony internetowej Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II pod adresem: www.biblista.pl

 

red.

Brak możliwości komentowania