Z ludu wzięty do ludu posłany – Msza święta Prymicyjna O. Piotra

We niedzielę 9 września br. w naszej franciszkańskiej świątyni jako Wspólnota Parafialna przeżywaliśmy radość i wdzięczność za dar kapłaństwa, który jest zawsze wielką łaską uczestnicząc we Mszy świętej Prymicyjnej O. Piotra Kantorskiego, który przewodnicząc niedzielnej Eucharystii o godz. 10.00. Poprzedziło ją przywitanie przez O. proboszcza Jana Janusa, który w ciepłych słowach przywitał O. Prymicjanta informując, że skierowany został do pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Msza święta Prymicyjna była wzruszającą chwilą nie tylko dla O. Piotra ale także dla licznie zgromadzonych w kościele wiernych. W czasie święceń kapłańskich dzieje się coś zupełnie wyjątkowego. Świątynia jest swoistą Górą Tabor, na której dokonuje się przemienienie. Oto do tej świątyni wchodzi diakon, a wychodzi ktoś zupełnie inny – kapłan, który może sprawować sakramenty święte mówił w okolicznościowym kazaniu O. Proboszcz. Jest to wielkie wyzwanie kontynuował O. Jan. Jak bardzo trzeba nam się uczyć wytrwałości w tym co dobre. W naszych powziętych postanowieniach, w życiowych planach, w aspiracjach budujących relacje ze światem, czyli Bogiem i z drugim człowiekiem. Jak bardzo trzeba nam bezkompromisowości w sprawach Bożych. Wy zatem kontynuował – wiedząc o tym wcześniej strzeżcie się abyście własnej stałości nie doprowadzili do upadku pisze św. Piotr w swoim liście. Nowego nieba i nowej ziemi oczekujemy. I wydaje się, żeśmy takiej nowości dostąpili uczestnicząc w tym ważnym dla Parafii wydarzeniu. Obyśmy potrafili to docenić i odpowiednio dowartościować, aby lepiej widzieć i lepiej słyszeć to co prze posługę każdego kapłana chce powiedzieć i faktycznie mówi do nas Jezus. Oby te słowa przemieniały nasze życie i pobudzały do autentycznego życia wiarą – zakończył o. Proboszcz. Kończąc Eucharystię, Ojciec Prymicjant wyraził słowa wdzięczności wobec O. proboszcza oraz naszej franciszkańskiej wspólnoty oraz zgromadzonych na mszy świętej, a następnie wszystkim udzielił prymicyjnego błogosławieństwa. Ojcu Piotrowi życzymy światła Ducha Świętego w jego posługiwaniu wszystkim do których zostanie posłany.

red.

Brak możliwości komentowania