10 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym

Tragiczna sytuacja, w jakiej znajdują się katolicy w Pakistanie, motywuje prośbę o pamięć w naszych modlitwach oraz, o ile to możliwe, o wsparcie materialne – napisał abp Tadeusz Wojda, przewodniczący sekcji polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w komunikacie na X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku, zgodnie z decyzją 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, w Polsce obchodziliśmy w niedzielę, 28 października. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym jest organizowany na całym świecie przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jak podkreślił abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki i przewodniczący Sekcji Polskiej Stowarzyszenia, jest to inicjatywa, którą wspiera Ojciec Święty Franciszek i Konferencja Episkopatu Polski. „Tym razem chcemy objąć naszą modlitwą i pomocą materialną chrześcijan w Pakistanie” – napisał w komunikacie na ten dzień abp Wojda. Podkreślił, że kraj ten jest doświadczany głębokimi podziałami etnicznymi i religijnymi. „Na 200 mln mieszkańców Pakistanu tylko 1,3 mln to katolicy, co stanowi 0,65% miejscowej ludności. Ponad 96 % mieszkańców to muzułmanie”. Abp Wojda zwrócił uwagę na postępującą dyskryminację chrześcijan i innych niż islam religii, mimo zagwarantowanej konstytucyjnie wolności religijnej. „Często w kościołach Msze święte są odprawiane przy drzwiach zamkniętych. Misjonarze mają coraz większe problemy ze swobodnym poruszaniem się po kraju i z uzyskaniem wiz. Niejednokrotnie Kościoły i szkoły katolickie są ogradzane wysokimi murami i strzeżone przez strażników ze względów bezpieczeństwa. Kobiety wchodzące w związki małżeńskie z muzułmanami zmusza się do przejścia na islam. Często dla chrześcijan dostępne są tylko mało płatne miejsca pracy, co bardzo utrudnia utrzymanie rodzin” – czytamy w komunikacie. Przewodniczący Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie zwrócił się z prośbą o modlitwę w intencji prześladowanych i pomoc materialną. „Bóg zapłać za modlitwę i za każdą pomoc materialną dla prześladowanych za wiarę naszych braci i sióstr w Pakistanie” – napisał. Jednocześnie przypada 32. rocznica spotkania przedstawicieli wszystkich religii świata w Asyżu na modlitwie o pokój, pod przewodnictwem św. Jana Pawła II, w dniu 27 października 1986 roku. Modlitwa jest dla nas priorytetem, jedną z czynności chrześcijańskiego życia. Trzeba często modlić się za ludzi władzy i kierować próśb do Boga w intencji dyktatorów i przywódców decydujących o losach tego świata. Zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, by błogosławić i modlić się za nieprzyjaciół i wrogów. Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Lourdes w 1983 roku powiedział, że wspólna modlitwa za prześladowanych chrześcijan w świecie przynosi im niezbędną siłę i odwagę. Duch Święty jest wówczas z nimi, oświeca duszę i napełnia heroiczną odwagą swoich wyznawców. Modlitwa w tajemniczy sposób obdarowuje życiową siłą Kościół Boży, dzięki niej wierzący mogą zachować wewnętrzny pokój i otrzymać Ducha Chrystusa. Bóg z kolei poprzez naszą wspólną modlitwę daje łaskę prześladowanym do wybaczania prześladowcom! Zgodnie z zaleceniem Jezusa chcemy modlić się nie tylko za prześladowanych Siostry i Braci, ale także za wrogów i za nieprzyjaciół Krzyża.

red.

Brak możliwości komentowania