Barokowa ambona odzyskała swój blask

Tuż przed świętami Bożego narodzenia skończyły się prace konserwatorskie przy ambonie w naszej franciszkańskiej świątyni. Zakres wykonanych prac to przede wszystkim konserwacja manierystyczna ambony, renowacja elementów rzeźbiarskich, ornamentalnych i polichromowanych. Podstawowym celem planowanych prac konserwatorskich było zahamowanie procesów destrukcji i przywrócenie konserwowanym elementom ich właściwej wytrzymałości konstrukcyjnej. Uroczyste oddanie do ponownego użytku odrestaurowanej ambony pochodzącej z XVIII wieku dokonane zostało po mszy świętej o godz. 10.00 w niedzielę 23 grudnia br. przez O. Jana Janusa proboszcza naszej franciszkańskiej parafii. Ambona składa się z korpusu – pełniącego rolę mównicy, do którego prowadzą schody i nawieszonego nad nim baldachimu. Korpus ambony ma wyraźnie zaznaczony brzusiec. Powierzchnię ambony pokrywa polichromia.Podniebienie baldachimu zdobi malowidło przedstawiające Ducha Świętego. Odrestaurowana ambona jest kolejnym elementem stanowiącym zabytkowe wyposażenie naszej świątyni, któremu przywrócono dawny blask. Przypomnijmy, że w zeszłym roku po pracach konserwatorskich swoje piękno odzyskał ołtarz świętej Barbary znajdujący się w jednej bocznych kaplic kościoła oraz, że w dalszym ciągu prowadzone są prace w zabytkowym mauzoleum Piastów. W planach natomiast są prace nad odzyskaniem dawnej świetności całej naszej franciszkańskiej świątyni na co potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Dzięki nim a pozyskiwanych z różnych źródeł, wśród których wymienić trzeba Urząd Marszałkowski, który przeznaczył na ten cel 4o tysięcy złotych, dobrowolne ofiary parafian oraz Pana Adama. To dzięki dobrodziejom możemy stopniowo odrestaurowywać kościół i jego wyposażenie do którego należy także odrestaurowana ostatnio wspomniana wcześniej ambona.

red.

Brak możliwości komentowania