Poświęcić Bogu wszystko – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Radykalizm życia konsekrowanego polega na tym, że cały człowiek oddaje się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż do końca – piszą biskupi w liście pasterskim Episkopatu Polski na obchodzony w Kościele 2 lutego Dzień Życia Konsekrowanego. Jak dodają, osoby konsekrowane “nie tyle poprzez działalność zewnętrzną, ile przez głęboką komunię z Bogiem, pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przyszłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu o przebaczenie i miłość”. Jak co roku 2 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku, jest to dzień poświęcony osobom które swoje życie poświęciły Panu Bogu a „konsekracja” to szczególne oddanie się człowieka na służbę Bogu poprzez złożenie ślubów w zakonie, instytucie życia konsekrowanego bądź instytucie świeckim. Podstawowymi ślubami są ubóstwo, czystość i posłuszeństwo. Modlitwa, ewangelizacja, edukacja i praca na rzecz ubogich, chorych, niepełnosprawnych czy samotnych matek – to główne zadania podejmowane przez osoby konsekrowane. Wśród nich są zakonnice i zakonnicy, świeckie osoby konsekrowane, pustelnicy, konsekrowane dziewice, wdowcy i wdowy. Osoby konsekrowane składają dodatkowo śluby, najczęściej trzy: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Większość osób konsekrowanych żyje w zakonach, które dzielą się na kontemplacyjne (czyli tzw. klauzurowe) i czynne. W Polsce istnieje tylko jeden męski zakon kontemplacyjny i są to kameduli. Żeńskich zakonów kontemplacyjnych jest 13, jednak większość zakonników i zakonnic żyje w zakonach czynnych. Dzielą się one w zależności od specjalizacji, zwanych charyzmatami. Wśród osób konsekrowanych są także świeccy konsekrowani. W Polsce jest to ponad 1250 osób zrzeszonych w 36 wspólnotach. Papież Franciszek z tej okazji powiedział m.in.: “Zachęcam was wszystkich do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Niech odczują miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.”

red.

Brak możliwości komentowania