Sakrament Bierzmowania – Spotkanie Formacyjne

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania zaczyna być aktualny po przystąpieniu do pierwszej Komunii Świętej i osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. W czasie spotkań kandydaci uczą się praktycznie czytać Biblię, poznają sposób modlitwy Bożym Słowem i dostają nowe spojrzenie na sakramenty. Spotykają się także z podstawowym kerygmatem Ewangelii. Informujemy więc, że kolejne spotkanie formacyjne dla uczniów z klas 3 gimnazjum z Grupy I oraz II – przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w piątek 15 lutego br. w sali nr 2. o godz. 16. 30. Kandydatów do bierzmowania z klas 3 gimnazjum przygotowuje O. Piotr Marszałkiewicz. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

red.

Brak możliwości komentowania