Zapraszamy na Parafialny Dzień Skupienia

W najbliższy piątek czyli 15 marca br. odbędzie się kolejny Parafialny Dzień Skupienia. Rozpoczęcie wspomnianego wydarzenia będzie miało miejsce w Auli ś. Franciszka o godz. 17.00. Będzie to kolejna okazja do pogłębienia wiary oraz bardziej świadomego udziału w życiu Wspólnoty Kościoła i naszej Parafii. Każda wspólnota ludzi świeckich winna być miejscem głoszenia wiary, przybliżania do wiary i wychowania w wierze. Chociaż każda grupa zachowuje swoją odrębność, to jednak przyświeca im wspólny cel, którym jest Jezus Chrystus. Ubogaceni Słowem Bożym zrozumieliśmy, że każdy z nas ma swoją rolę do spełnienia w Kościele. Wszyscy jesteśmy powołani do ewangelizacji i każdy z nas może wnieść w to dzieło coś dobrego bez względu na swój wiek, czy stan. Taka modlitwa i przebywanie z sobą integruje grupy i wyzwala poczucie jedności oraz budzi świadomość odpowiedzialności za Kościół przy zachowaniu swoich charyzmatów.Oby ten czas – czas łaski otrzymanej od Boga, stanowił zaczyn na przyszłość.

red.

Brak możliwości komentowania