Niebezpieczeństwo katastrofy budowlanej – komunikat

Z przykrością informujemy, że w niedzielę 5 maja br. około godz. 8.45 runęło około 10 metrów gzymsu znad ściany świątyni od strony klasztoru i wirydarza. Mówiąc bardzo skrótowo to kolejny sygnał o problemach z posadowieniem kościoła, z opadaniem wód gruntowych, co powoduje ruchy fundamentów. Prace naprawcze są prowadzone już co najmniej od czterech lat – począwszy od uratowania empory i stropów nad Mauzoleum oraz powiązania całej strony kościoła przylegającej do Kaplicy Piastów. Obecnie będą kontynuowane prace zabezpieczające, a docelowo wierzymy, że w najbliższych latach uda nam się ustabilizować całą budowlę. Wszystkie decyzje podejmowane są w porozumieniu z Nadzorem Budowlanym oraz z Biurem Ochrony Zabytków. Najważniejsze teraz to przede wszystkim opracować szczegółową ekspertyzę stanu technicznego tej ściany i gzymsu. Trzeba też wykonać badania geologiczne i geotechniczne – mówi Paweł Kuźniar, inspektor nadzoru budowlanego. – Jeśli chodzi o działania doraźne, teren należy wygrodzić i wywiesić tablice informujące o zagrożeniu. Jak powiedziano nam w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w ich gestii jest tylko wydanie decyzji o zabezpieczeniu obiektu. Natomiast prace remontowe czy naprawcze to kompetencja konserwatora zabytków. Paweł Kuźniar dodał też, że o złym stanie technicznym świątyni informował Leszka Dobrzynieckiego, kierownika legnickiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, jeszcze przed spadnięciem kościelnego gzymsu. Kościół jest w złym stanie technicznym i wymaga prac naprawczych, o które zresztą cały czas zabiega proboszcz parafii. Oficjalną informację o zagrożeniu skierowałem do konserwatora zabytków. Był to protokół z okresowej kontroli, jaką przeprowadzono w kościele jeszcze przed spadnięciem gzymsu – mówi Paweł Kuźniar, inspektor nadzoru budowlanego.Prace zabezpieczające przeprowadzone przez parafię umożliwiają bezpieczne korzystanie ze świątyni. Poniżej publikujemy materiał zrealizowany przez TV Regionalna dotyczący zaistniałej sytuacji.

 

 

                                                               

                                                                      

                                                                         

red.

Brak możliwości komentowania