Intencje

Poniedziałek,  6 lipiec  2020 r. 2020 r. 

7.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski
8.00-W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00-Za + Józefa Woźniaka – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Andrzeja Parkę
18.30-Za + rodziców: Julię i Leona Boroniów, braci: Mariana i Adama, siostrę Stanisławę i jej męża Romana, Jerzego i Marcela Kaniów oraz Mariannę i Krzysztofa Wilskich
18.30-Za + Ewę Różańską w 10 rocznicę śmierci, Stanisławę i Bronisława Włochów, Stanisława Majda oraz Stanisława Dankowskiego

Wtorek, 7 lipiec  2020 r. 2020 r. 

7.00-O szczęśliwą operację dla Asi
8.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na każdy dzień dla Agnieszki w 50 rocznicę urodzin oraz dla jej rodziny
9.00-O błogosławieństwo Boże i opiekę św. Jana Chrzciciela dla parafian oraz franciszkanów z naszej parafii
18.30-Za + Zofię Kocjan w 11 rocznicę śmierci
18.30-Za + Karolinę i Bronisława Bielaków
18.30-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na każdy dzień dla Karoliny w 15 rocznicę urodzin

Środa, 8 lipiec  2020 r.

7.00-Za + Władysława Mirowskiego
8.00-O powrót do zdrowia i wszelkie potrzebne łaski dla Krystyny
9.00-W intencji ciężko chorego Władysława
18.30-Intencja dziękczynna za 95 lat życia Janiny i otrzymane przez nią łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i Bożą opiekę dla niej oraz o Boże miłosierdzie dla jej męża + Władysława, rodziców; Antoniny i Jana, sióstr; Genowefy i Klary oraz zięcia Andrzeja
18.30-Za + Teresę Łepkowską w 1 rocznicę śmierci i Kazimierza Łepkowskiego

Czwartek,  9 lipiec 2020 r. 

7.00-Za + Marię Żaruk – miesiąc po śmierci
8.00-Za + Julię Seredyszyn
9.00-Za + Teresę Trybulską ze Złotoryi
18.30-Za + Marię Halkowicz – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Władysława Podsiadły w 7 rocznicę śmierci oraz za + zmarłych z rodziny

Piątek 10 lipiec 2020 r.

7.00-Za + Antoninę i Tadeusza Gerlach
8.00-Za + braci; Jarosława i Stefana Sklepkiewiczów
9.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi na każdy dzień dla Ewy w 63 rocznicę urodzin
18.30-Za + Czesławę Deleś – intencja od syna Pawła
18.30-O błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi oraz ufność w trudnej sprawie dla Zbigniewa

Sobota, 11 lipiec 2020 r.

7.00-Za + Krystynę i Piotra Łoza
8.00-Za + Mariannę Dechnik – Dudek – miesiąc po śmierci
9.00-O błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty, Piotra, Huberta i Michała oraz Agnieszki, Marka i Lilianny
9.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi na każdy dzień dla Łucji i Honoraty w 1 rocznicę urodzin oraz dla ich rodziców
18.30-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi na każdy dzień dla Miłosza w 1 rocznicę urodzin oraz dla jego rodziców
18.30-Za + męża Czesława Szychera oraz jego rodziców; Marię i Stefana a także Aleksandrę i Władysława Czapla

Niedziela, 13 lipiec 2020 r. – Piętnasta Niedziela Zwykła

6.00-Za + Jana – Tadeusza w 19 rocznicę śmierci
7.00-Za Parafian
8.30-Za + męża Tadeusza Pasika w 3 rocznicę śmierci
10.00-Za + Józefę, Bronisława, Henryka, Józefę Żak i Stanisława Słotwińskiego
11.30-Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski wraz z prośbą o miłość Bożą i opiekę Maryi na każdy dzień dla Eugenii i Józefa Kraśniak w 60 rocznicę ślubu oraz dla ich rodziny
11.30-Za + Stanisława i Marię Czerw oraz za + zmarłych z rodziny Czerw
13.00-W intencji dobrodziejów
13.00-W intencji ochrzczonych dzieci
18.30-O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski na każdy dzień dla sióstr i braci wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej oraz o łaskę zdrowia dla o. Mieczysława – asystenta
20.00-Za + Józefę Tamioła – miesiąc po śmierci

Brak możliwości komentowania