Intencje

Poniedziałek, 18 marzec 2019 r.

7.00-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
7.00-O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi na każdy dzień dla o. Józefa Szańcy z okazji imienin – intencja od Michała z rodzicami
8.00-Za + braci, siostry, rodziców, krewnych, dobrodziejów zakonu i członków FZŚ
9.00-Za + Józefę i Janusza P a u k
18.30-Za + rodziców: Wiktorię i Wincentego Borawskich
18.30-Za + Stanisława Dajnowicz w 8 rocznicę śmierci , jego rodziców: Wandę i Władysława oraz brata Józefa – zmarłych z rodziny Burtnych
18.30-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Władysława z okazji urodzin
18.30-Za + Grzegorza Rokosz – miesiąc po śmierci

Wtorek,   19 marzec 2019 r.

7.00-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
8.00-Za + Józefa Halczuk
9.00-O światło Ducha Świętego dla o. Józefa Cydejki w dniu imienin
9.00-Za + o. Zygmunta, jego rodziców, rodzeństwo i Kazimierza Kopacz
9.00-Za + Józefę
18.30-Za + rodziców: Eugenię i Stanisława Wysłobodzkich
18.30-Intencja o. Józefa Szańcy
18.30-Intencja o. Józefa Cydejki
18.30-Za + Józefa Śledź

Środa, 20 marzec 2019 r. 

7.00-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
8.00-Za + Genowefę Kidacką – miesiąc po śmierci
9.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy z okazji 85 rocznicy urodzin wraz z prośbą o łaskę nieba dla + brata Józefa i męża Kazimierza
18.30-Za + Józefę i Janusza P a u k
18.30-Za + Bronisławę, Floriana i Cypriana Wajnert
18.30-Za + rodziców: Justyna i Józefę Rogal, Henryka, Bronisławę Pawlina, Jana, męża Jana Stasiaka oraz Czesławę i Henryka Pietrzak
18.30-Za + Waldemara Szymkowiaka w 5 rocznicę śmierci
18.30-Za + Franciszka Obniskiego w 6 rocznicę śmierci

Czwartek,  21 marzec 2019 r.

7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
8.00-O błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego w życiu i nauce dla wnuków: Filipa, Michała, Miłosza i Dominiki
9.00-Za + Mariannę, Stanisława, Henryka i Wojciecha Słowińskich oraz Adama Kłyk
18.30-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
18.30-Za + Apolonię Tokarską – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Edwarda Zapart – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Krystynę Laszczyk – miesiąc po śmierci
18.30-Za + Dorotę Kaczkowską w 5 rocznicę śmierci i + Henryka

Piątek,  22 marzec 2019 r.

7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
7.00-Za + Adama, Czesławę, Marię i Andrzeja
8.00-Za + Henryka Zielińskiego w 2 rocznicę śmierci oraz za + zmarłych z rodzin: Bujaków i Skrzypczaków
9.00-Za + Jana Szuka
18.30-Za + Bronisława Wolańskiego w 1 rocznicę śmierci
18.30-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
18.30-Za + Mariannę Duda w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
18.30-Za + Zofię Obniską w 1 rocznicę śmierci
18.30-Za + rodziców: Antoninę i Franciszka Niklewicz w rocznicę śmierci oraz Krzysztofa Niklewicz
18.30-Za + Zdzisławę Bartkowską w 1 rocznicę śmierci i + Edwarda Bartkowskiego w 18 rocznicę śmierci

Sobota,  23 marzec 2019 r.

7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
8.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Pauli w rocznicę urodzin
9.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Ryszarda Balkiewicza
9.00-O błogosławieństwo i opiekę Bożą oraz łaskę uzdrowienia dla 10 letniego Aleksandra
9.00-O światło Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Maryi dla Julii w 18 rocznicę urodzin, Mikołaja w 8 rocznicę urodzin oraz ich rodziców
18.30-Za + Genowefę Krupa, Tadeusza Mazur, Józefa i Olgę Kurek oraz Annę Lemiech
18.30-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
18.30-O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Józefy i Stanisława Sokołowskich oraz potrzebne łaski dla całej rodziny
18.30-Za + Józefę i Janusza P a u k
18.30-Za + Henryka w 23 rocznicę śmierci

Niedziela 24 marzec 2019 r. Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

6.00-W intencji Parafian
7.00-Za + Kazimierę i Jana Mazur oraz Janinę i Jana Żurnia
7.00-Za + Natalię Buczkowską – greg.
8.30-Za + Jolantę Šabani – intencja od koleżanek i kolegów z pracy
10.00-Za + Mariana Smoleńskiego – greg.
10.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Mateusza w 22 rocznicę urodzin
11.30-Intencja dziękczynna z prośbą błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marianny i Zuzanny Stępień oraz Romana Stępnia
11.30-(Int. z sali Nr 8): Za + zmarłych z rodziny Karykowskich i Sut
13.00-Za + Józefa i Helenę Gulewicz
13.00-Za + Natalię Badecką w 5 rocznicę śmierci, Józefa i Julię Badeckich oraz Franciszkę Sobków
16.00-Za + Józefę i Stanisława Przysiężnych oraz + dziadków: Józefę i Adolfa Przysiężnych
18.30-Za + rodziców: Józefa i Bronisławę Wiercińskich i zmarłych z rodziny oraz Jana Kosenda, Stanisława i zmarłych z rodziny

Brak możliwości komentowania