Intencje

Poniedziałek,  21 styczeń 2019 r.

7.00-Za + brata Jana w 8 rocznicę śmierci
7.00-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
7.00-Za + Zygmunta Weszko – miesiąc po śmierci
7.00-Prośba za wstawiennictwem bł. Zbigniewa i Michała o uzdrowienie dla Grażyny
8.00-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
8.00-Za + Ewę, Tadeusza i Tadeusza – Andrzeja Krzysztofek w rocznice ich śmierci
8.00-Za + Annę Żaglińską w 36 rocznicę śmierci
9.00-Za + Danutę Berka – greg.
18.30-Intencj dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc i wsparcie Matki Bożej dla Barbary

Wtorek,   22 styczeń 2019 r.

7.00-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
7.00-Za + Józefa Michalewicza – miesiąc po śmierci
8.00-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
8.00-Za + Annę i Stanisława Tymków
9.00-Za + Danutę Berka – greg.
9.00-Intencj dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc i wsparcie Matki Bożej dla Filipa z okazji urodzin i jego żony
9.00-Za + Henryka Kapcia – miesiąc po śmierci
18.30-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego i wsparcie Matki Bożej dla Kacpra Ganske w 18 rocznicę urodzin
18.30-Za + Annę Muzyka w 18 rocznicę śmierci i Franciszka Niemczewskiego w 23 rocznicę śmierci

Środa,   23 styczeń 2019 r.

7.00-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
7.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego i wsparcie Matki Bożej dla Michała w 17 rocznicę urodzin, rodziców oraz rodzeństwa; Anny i Zofii
8.00-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
9.00-Za + Danutę Berka – greg.
9.00-O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agaty, Alana i Elli i ich rodziców oraz o powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Jolanty
9.00-Za + rodziców; Mieczysława i Jadwigę Waluszewskich, + braci: Tomasza, Bogusława i Wojciecha oraz za + męża Edwarda Rogalę
18.30-Za + Juliana Sałamacha w 22 rocznicę śmierci i Lucjana Styrcz

Czwartek,   24  styczeń2019 r.

7.00-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
7.00-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Józefa i Pawła
8.00-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
9.00-W pewnej intencji
9.00-Za + Danutę Berka – greg.
9.00-O uzdrowienie duszy i ciała, łaskę wiarydla syna Pawła oraz opiekę Bożą dla całej rodziny
9.00-Za + Władysława Cegiełkę – miesiąc po śmierci
9.00-Za + Adama Kanię – miesiąc po śmierci
18.30-W pewnej intencji

Piątek,  25 styczeń   2019 r. 

7.00-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
7.00-Za + Teresę Jaśkiewicz w 2 rocznicę śmierci i + Ryszarda
7.00-O szczęśliwą podróż i powrót
8.00-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
9.00-Za + Danutę Berka – greg.
9.00-Za + Józefę – Zofię w 3 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin; Kałas, Jurczyk i Piotrowskich
9.00-Za + Władysława Mokrzyckiego w 31 rocznicę śmierci oraz za + Jana i Annę, Antoniego i Mariannę
18.30-Intencja składkowa z prośbami za + zmarłych
18.30-Za + Iwonę Kozicką w 10 rocznicę śmierci

Sobota, 26  styczeń 2019 r. 

7.00-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
8.00-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
8.00-Za + Franciszke Matwiejszyn i Franciszka Marciniak
9.00-Za + Stanisława Plutę w 10 rocznicę śmierci
9.00-Za + Danutę Berka – greg.
9.00-Intencja dziękczynna za otrzymane w małżeństwie łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i wsparcie Matki Bożej dla Janiny i Jana Fedorczaków w 55 rocznicę ślubu
9.00-Za + rodziców: Antoniego i Antoninę Ochota, brata Czesława, bratową Janinę oraz córkę Barbarę
18.30-Dziękczynna za opiekę Matki Bożej z prośba o dalszą pomoc i wsparcie dla Krzysztofa i Marcina
18.30-Za + Henryka Świderskiego w 2 rocznicę śmierci

Niedziela 27, grudzień 2019 r. Trzecia Niedziela Zwykła

6.00-O błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Parafian
7.00-Za + Anastazję Demiańczuk – greg.
8.30-Za + rodziców: Marię i Zdzisława Fila oraz Bolesława Dziadkowca
8.30-Za + Janinę Dobrowolską – greg.
10.00-Za + Jana Zalewskiego w 2 rocznicę śmierci oraz za + Janinę i Bolesława Nisiewicz
11.30-Za + Tadeusza Smolińskiego – greg.
11.30-Sala Nr 8-Intencja dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marcina z okazji urodzin 13.00-Za + Annę Napierską w 12 rocznicę śmierci i Jolantę Prus w 1 rocznicę śmierci
16.00-O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla sióstr i braci FZŚ oraz dla o. asystenta
16.00-Za + Danutę Berka – greg.
18.30-Intencja składkowa z prośbami za emigrantów z naszych rodzin

Brak możliwości komentowania