Franciszkańskie duszpasterstwo młodzieży

antoni-logoNa cząstce ziemi w XIII w. œw. Franciszek z Asyżu odbudował zruinowaną wtedy kapliczkę i dał jej nazwę Porcjunkula (do dziś istniejąca kapliczka MB Anielskiej). Było to nie tylko godne pochwały dzieło materialne, ale przede wszystkim wielkie dzieło duchowe, które również trwa do dzisiejszych czasów. My także jesteśœmy częścią tego dzieła grupą młodzieżowo – studencką, która poprzez czas spędzany razem, wymianę dośœwiadczeń, wspólną modlitwę, a także zabawę, chce odbudowywać wciąż na nowo ruiny swojego życia, opierając się na wartościach chrześcijańskich i franciszkańskich. Jeœli chcesz zostać cz궜cią naszej „cząsteczki” – nie zwlekaj i dołącz do nas!  Jesteśmy bardzo różni. To dobrze. Tak możemy więcej zrobić. Do duszpasterstwa trafiają różne osoby. Czasem takie, które kiedyś wcale nie były blisko kościoła. Mierząc ludzką miarą nigdy nie trafiłyby do duszpasterstwa, choćby przez własne zdanie o sobie. Jest w tym pewien fenomen, którego wiara nie pozwala nazwać „przypadkiem”. Bycie w duszpasterstwie bywa trudne. Paradoksalnie wcale nie chodzi o czas! Czas i siły można znaleźć, jeśli się tego naprawdę chce. Nieraz zagubi nam się gdzieś prawdziwy sens duszpasterstwa. Za bardzo – spotkanie ze znajomymi. Za mało – spotkanie z Bogiem. Nieraz zapominamy, że od młodzieży z duszpasterstwa można więcej wymagać. Nie tyle deklaracji słownych, zbiorowych akcji, przygotowania czegoś, pomocy w czymś. 

Brak możliwości komentowania