Remonty

Zakończono prace remontowe w Mauzoleum Piastów

 

W naszej franciszkańskiej świątyni znajduje się niezwykłe miejsce, gdzie spoczywają prochy ostatnich władców z piastowskiego rodu książęcego. Mowa o Mauzoleum Piastów, które stanowi najstarszą część dawnego kościoła, pochodzącego z XIII wieku.  W miejscu dawnego prezbiterium znajduje się kaplica – wspomniane Mauzoleum Piastów Legnickich. Miejsce to należy do najważniejszych zabytków sztuki na Śląsku, jest także najcenniejszym pomnikiem polskości na Dolnym Śląsku. Uznaje się je także za pierwszą na Dolnym Śląsku barokową kaplicę grobową. Ze względu na zły stan, obiekt już od kilku lat poddawany jest pracom budowlano-konserwatorskim, które z roku na rok przywracają piękno temu niezwykłemu miejscu. Prace wykonujemy etapami. Do tej pory pracowaliśmy na dwóch różnych odcinkach. Dzięki pozyskanym środkom udało się wyremontować elementy konstrukcyjne oraz elewację kaplicy – wyjaśnia o. Jan Janus, proboszcz naszej parafii. Jednak, aby przystąpić do prac restauratorskich musieliśmy uporać się z problemami przylegających empor, konkretnie jednej oraz stropu na kaplicy bocznej, który był w bardzo złym stanie. To była pierwsza i najbardziej istotna praca, choć niewidoczna z zewnątrz. Pochłonęła ona duże nakłady finansowe. Następnie rozpoczęto restaurowanie mauzoleum od strony zewnętrznej – czyli cała elewacja oraz górna i dolna powierzchnia dachu – dodaje o. Janus. – Dzięki dotacji, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mamy możliwość przeprowadzania kolejnych prac restauratorskich. Obecnie trwają prace wewnątrz obiektu, dokładniej mówiąc – dokonywana jest renowacja kopuły nakrywającej od góry mauzoleum. Prace te trwają w sumie już 2 lata. Dotychczas udało się odrestaurować elementy dekoracyjne sklepienia, okalające freski, które zostały wyczyszczone i pokryte złoceniami, a także odtworzono pierwotną kolorystykę sklepienia. Następnie podjęte zostały pracuje nad freskami, aby przywrócić im ich należyty blask. Patrząc na te malowidła, które umieszczone są na wysokości 14 m, można zobaczyć ważne wydarzenia z naszej historii. Ośrodkiem całej kompozycji w kopule nakrywającej od góry mauzoleum jest kolisty fresk przedstawiający boga słońca Heliosa. Wokół tej kompozycji rozgrywają się wydarzenia z najstarszych dziejów Piastów i zarazem Polski. Sceny przedstawiają kolejno: 1. Piasta Kołodzieja obejmującego władzę w Polsce. 2. Waleczne rządy Piasta Ziemowita. 3. Chrzest Mieszka I w 966 r. 4. Zjazd gnieźnieński w 1000 r. 5. Wykup ciała św. Wojciecha przez Bolesława Chrobrego. 6. Rządy Kazimierza Odnowiciela – według tradycji fundatora kościoła św. Jana. 7. Bolesława Śmiałego – zwyciężającego królów czeskich i węgierskich. 8. Bolesława Krzywoustego po zwycięstwie nad armią czeską i cesarską w 1109 r. Patrząc na ogrom prowadzonych prac o. Janus nie kryje wielkiej radości i zarazem wdzięczności wszystkim, którzy przekazują swoją cegiełkę na przywracanie dawnego blasku temu ważnemu dla Legnicy i dla Polski miejscu. O. Janus serdecznie zaprasza po zakończeniu prac do odwiedzenia mauzoleum. – Warto odwiedzić to miejsce, aby przybliżyć sobie dzieje rodziny ostatnich Piastów Śląskich oraz historię naszego kraju – dodaje O. Jan informując jednocześnie, iż właśnie zakończył się remont Mauzoleum Piastów. Prace pochłonęły ponad 600 tys. zł, ale efekt robi wrażenie. Zachęcamy więc do zwiedzania tego wyjątkowego miejsca w naszej franciszkańskiej świątyni. Więcej informacji dotyczącej prac konserwatorskich można znaleźć w umieszczonej poniżej relacji.

 

                                                                           

                                             

Ponadto w ostatnim czasie wykonana została wymiana starych napędów uruchamiających dzwony na wierzy naszej świątyni na nowe. Wspomniane prace wykonali pracownicy firmy z Zakładu Elektronicznego z Gniewczyny Trynieckiej koło Przeworska.  Dzięki wykonanym pracom znowu możemy cieszyć się dźwiękiem naszych dzwonów. Przypomnijmy jeszcze imiona dzwonów umieszczonych na wierzy:    Duży : Matka Boża – Królowa Polski (700kg); Średni : Stefan Kardynał Wyszyński (290kg); Mały : Ks. Jerzy Popiełuszko (190kg). Na filmie poniżej można usłyszeć dźwięk dzwonów po dokonanym remoncie. 

                                                                                                                 

red.

Brak możliwości komentowania