Konta bankowe

 

 

Wszelkie wpłaty na poszczególne konta naszej parafii  można dokonywać na podane niżej numery kont:

 

 

Konto Klasztorne – 23 1240 1473 1111 0010 4138 6092

Konto Parafialne – Ogólne – 31 1500 1504 1215 0002 1712 0000

Konto Parafialne Remontowe – 82 1500 1215 0004 7800 0000

Konto Parafialne Caritas – ( ubodzy ) – 09 1500 1504 1215 0004 0380 0000

Konto Parafialne – Świetlica dla dzieci – 30 1500 1504 1215 0004 7437 0000 

 

 

 

Brak możliwości komentowania