Bierzmowanie

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjmujemy je by dopełnić łaskę chrztu świętego (KKK n. 1285), to znaczy przez widzialny znak namaszczenia i przyjęcie nowego (lub potwierdzenie chrzestnego) imienia dostąpić specjalnego wylania Ducha Świętego (KKK n. 1302) do życia wiarą i mężnego jej wyznawania.

Przygotowanie do bierzmowania (wg. najnowszych Wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 6 kwietnia 2017 r.) trwa 3 lata, a spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają formę katechezy przy parafii. Obejmują tematykę wiary w Jezusa, przynależności do wspólnoty Kościoła, troski o nieustanne nawrócenie i życie sakramentalne. Wszystko po to, by odświeżyć i pogłębić wiedzę w tych obszarach i przygotować kandydatów na moment przyjęcia znamienia Ducha Świętego.

Jak się zapisać?

Zapisy na przygotowanie rozpoczynają się na początku roku szkolnego w kancelarii parafialnej. Młodzież z po za naszej parafii musi posiadać pozwolenie od proboszcza parafii rodzimej na rozpoczęcie przygotowań po za nią. Przedstawia je kapłanowi prowadzącemu przygotowanie. Pozostałe informacje są podawane przez animatorów grup.

Aktualnie odpowiedzialnymi za przygotowania w naszej parafii są następujący katecheci:

Cykl na lata 2017/2020 – o. Piotr Chmielowski:

GRUPA 1

NIEDZIELA

17:00

GRUPA 2

CZWARTEK

16:00

GRUPA 3

CZWARTEK

17:00

GRUPA 4

SOBOTA

16:00

GRUPA 5

SOBOTA

15:00

17-02-2019 14-02-2019 14-02-2019 16-02-2019 16-02-2019
03-03-2019 07-03-2019 07-03-2019 02-03-2019 02-03-2019
07-04-2019 04-04-2019 04-04-2019 06-04-2019 06-04-2019
12-05-2019 09-05-2019 09-05-2019 11-05-2019 11-05-2019
09-06-2019 06-06-2019 06-06-2019 08-06-2019 08-06-2019

Cykl na lata 2018/2021 – o. Piotr Kantorski:

Najbliższe spotkanie odbędzie się dla uczestników obu grup formacyjnych w piątek 7 czerwca br. o godz. 19.15

Brak możliwości komentowania