Bierzmowanie

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjmujemy je by dopełnić łaskę chrztu świętego (KKK n. 1285), to znaczy przez widzialny znak namaszczenia i przyjęcie nowego (lub potwierdzenie chrzestnego) imienia dostąpić specjalnego wylania Ducha Świętego (KKK n. 1302) do życia wiarą i mężnego jej wyznawania.

Przygotowanie do bierzmowania (wg. najnowszych Wskazań Konferencji Episkopatu Polski z 6 kwietnia 2017 r.) trwa 3 lata, a spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają formę katechezy przy parafii. Obejmują tematykę wiary w Jezusa, przynależności do wspólnoty Kościoła, troski o nieustanne nawrócenie i życie sakramentalne. Wszystko po to, by odświeżyć i pogłębić wiedzę w tych obszarach i przygotować kandydatów na moment przyjęcia znamienia Ducha Świętego.

Jak się zapisać?

Zapisy na przygotowanie rozpoczynają się na początku roku szkolnego w kancelarii parafialnej. Młodzież z po za naszej parafii musi posiadać pozwolenie od proboszcza parafii rodzimej na rozpoczęcie przygotowań po za nią. Przedstawia je kapłanowi prowadzącemu przygotowanie. Pozostałe informacje są podawane przez animatorów grup.

Aktualnie odpowiedzialnymi za przygotowania w naszej parafii są następujący katecheci:

Cykl na lata 2017/2020 – o. Piotr Chmielowski:

  • grupa 1 –  (niedziela, godz. 17.00): 6 października, 17 listopada, 1 grudnia, 2 lutego, 1 marca
  • grupa 2 – (sobota, godz. 17.00): 5 października, 16 listopada, 7 grudnia, 8 lutego, 7 marca
  • grupa 3 – (czwartek, godzi. 17.00): 3 października, 14 listopada, 5 grudnia, 6 lutego, 5 marca
  • grupy o. Piotra Chmielowskiego obowiązuje także uczestnictwo we Mszach świętych w pierwsze piątki każdego miesiąca o godzinie 17.00.

Cykl na lata 2018/2021 – o. Piotr Kantorski:

Najbliższe spotkania kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędą się w następującym porządku: 

  • Spotkania w styczniu – odwołane !
  • Grupa Środowa (godz. 17.00): 5 lutego, 18 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 17 czerwca;
  • Grupa Niedzielna (godz. 16.00): 2 lutego, 15 marca, 5 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca

Najmłodszą Grupę Kandydatów do bierzmowania swoją duszpasterską posługą obejmuje O. Przemysław Janik.  W związku zaistniałą sytuacją katecheza dla kandydatów do bierzmowania z grupy O. Przemysława zaplanowana na dzień 15 marca br. została odwołana. Termin najbliższego spotkania zostanie podany w późniejszym terminie. W tym szczególnym czasie kandydaci do bierzmowani modlą się o łaskę Bożej opieki i zdrowia dla wszystkich potrzebujących takiego wsparcia zgodnie z prośbą papieża Franciszka.   

Brak możliwości komentowania