Wielki Post czasem łaski i nawrócenia

Przekraczając bramę Środy Popielcowej wchodzimy w Wielki Post. Kościół przypomina nam, że jest to czas sprzyjający uczeniu się, jak wytrwać przy Jezusie, który na krzyżu składa ofiarę ze swego życia za zbawienie świata. Zatem z jak największym zaangażowaniem kierujemy w tym czasie postu, modlitwy i jałmużny wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego,…

Więcej

Oddechy – internetowe rekolekcje wielkopostne

Franciszkańska telewizja FranciszkanieTV jak co roku zaprasza na wielkopostne rekolekcje. Tym razem noszą one tytuł „Oddechy”. W zamyśle twórców rozważania rekolekcyjne mają być chwilami na duchowy oddech, na chwilę zatrzymania się i pozwolenia, by Słowo mogło dotykać i przemieniać. Odcinki będzie można oglądać w każdy poniedziałek, środę i piątek Wielkiego…

Więcej

Bezgranicznie zaufać Bogu – Ósma Niedziela Zwykła

Czytania liturgiczne przeznaczone na niedzielę koncentrują się wokół zaufania, jakie powinniśmy mieć w stosunku do Boga. Prorok z czasów niewoli babilońskiej, którego pouczenia zostały umieszczone w drugiej części Księgi Izajasza, odpowiada na zarzuty wygnańców, którzy myślą, że Bóg ich opuścił i o nich zapomniał. Odpowiedź włożona jest w usta Boga,…

Więcej

Orędzie Papieża Franciszka na zbliżający się Okres Wielkiego Postu

Za kilka dni w pokorze pochylimy głowy, a prezbiter wypowie tradycyjną, zaczerpniętą z Pisma formułę. „Prochem jesteś i w proch się obrócisz.” Albo: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Słowa i gesty liturgii Środy Popielcowej prowadzą nas do Biblii. Do niej także prowadzi w tegorocznym Orędziu papież Franciszek. Przypomnijmy: „Słowo…

Więcej