Pożegnaliśmy gorliwego kapłana i misjonarza – Uroczystości pogrzebowe ŚP. O. Marcina Zagórskiego

17 maja br. o godz. 14.00 nasza franciszkańska świątynia wypełniła się liczną rzeszą wiernych z naszej parafii. Wszyscy obecni przybyli, aby w czasie uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Prowincjał Franciszkańskiej – Krakowskiej Prowincji Zakonnej O. Marian Gołąb wspólnie ze współkoncelebrującymi kapłanami zakonnymi – przybyłymi z terenu naszej Prowincji a także księżmi…

Więcej

III Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa

W dniach 11-14 maja na Zamku Piastowskim w Legnicy miały miejsce Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Uroczystości miały na celu przywrócenie i pielęgnowanie pamięci o bolesnej historii wypędzenia z Kresów wschodnich i osiedlenia na Ziemiach Odzyskanych, w naszym przypadku na Dolnym Śląsku. Wspomniane uroczystości to także dobra okazja…

Więcej

Wierzyć Słowom Jezusa – Piąta Niedziela Wielkanocna

Uczniowie z niedzielnej Ewangelii przeżywają zamęt, są zasmuceni i zarazem zawstydzeni. Słuchają bowiem o zapowiedzi zdrady Jezusa przez jednego z nich i rychłego rozstania z Nim. Pan przywraca im pokój słowami: „Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,…

Więcej