Rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej

Na mocy podjętej przez Senat RP uchwały rok 2017 uchwalono Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. Podjęcie takiej uchwały w 300.rocznicę tego wydarzenia jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Jasnej Góry, wielką radością i ogromnym wyzwaniem – powiedział o. Marian Waligóra, przeor klasztoru. Chcemy zmierzyć się z historią i…

Więcej

Troszczyć się o życie wieczne – Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu dzisiejszego człowieka rolę drugorzędną, a niekiedy jest uważana za coś wprost staromodnego, a zatem i wstydliwego. Karl Rahner, wybitny teolog i uważny obserwator świadomości religijnej ludzi XX wieku, zauważa ciekawą prawidłowość: „Są chrześcijanie, którzy są pewni istnienia Boga, ale nie uważają za konieczne,…

Więcej

Papieskie Intencje na Listopad 2016

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności”. Papież nieraz podejmuje w swoich wystąpieniach problemy ludzi zmuszonych do emigracji. Tak mówił 16 kwietnia 2016 r. podczas swej…

Więcej

Wpatrzeni w przykład świętych pamiętamy o tych, którzy oczekują chwały nieba

Wszystkich świętych – znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych Kościół uroczyście wspomina 1 listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – jak czasem się myśli – „Świętem Zmarłych”. W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie.…

Więcej