Odnowić ofiarowanie – Dzień Życia Konsekrowanego

2. lutego 2017 roku w Kościele odbędzie się 21. Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 roku przez św. Jana Pawła II. Przeżywanie tego dnia ma być okazją do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Osoby konsekrowane to nie tylko zakonnicy i zakonnice, ale także osoby świeckie, które…

Więcej

Droga prowadząca do szczęścia – Czwarta Niedziela Zwykła

Gdyby ktoś nas zapytał, jaki jest najbardziej charakterystyczny rys etosu chrześcijańskiego, co w sferze życia moralnego w sposób najbardziej czytelny wyróżnia chrześcijaństwo spośród innych systemów filozoficznych i doktryn religijnych, musielibyśmy przywołać fragment Chrystusowego Kazania na Górze, wzywający do wiary w sens etyki ośmiu błogosławieństw. Św. Paweł zauważył, że właśnie tym,…

Więcej

Zimowe Franciszkańskie Spotkanie Młodych

„Spełnienie” to hasło 11. Zimowego Franciszkańskiego Spotkania Młodych, które rozpocznie się w poniedziałek wieczorem w Kalwarii Pacławskiej (Podkarpackie). Weźmie w nim udział 120 uczniów i studentów z różnych stron Polski. Uczestnikami zimowego Spotkania są uczniowie powyżej 15. roku życia i studenci; w tym roku do Kalwarii przyjedzie łącznie ok. 120…

Więcej

Powołani i wybrani – Trzecia Niedziela Zwykła

Bóg działa w sposób sobie właściwy, naznacza pewne osoby od dnia urodzenia niezatartym piętnem zwanym powołaniem, by w odpowiednim czasie osoby te mogły głosić prawdy wiary, prorokować, ewangelizować, świadczyć za Bogiem, za prawdami, które do nas docierają czasami w sposób nieoczekiwany. My zaś, gdy mamy cokolwiek zacząć, wypatrujemy współpracowników lub…

Więcej