Niepokalana

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Dziękujemy Ojcu Tomaszowi Pawlikowi OFM Conv. z naszej franciszkańskiej Wspólnoty w Chęcinach, który przygotował nas na tę Uroczystość. Wyrazy wdzięczności składamy również Drogim Parafianom za obecność podczas nauk rekolekcyjnych i nabożeństw. Niech Niepokalana ochrania nas swoim płaszczem!

Więcej

ALLELUJA

Chrystus Zmartwychwstał i żyje! Niech każdego dnia towarzyszy nam świadomość tego faktu, że śmierć została pokonana! Wszelkiego pokoju i dobra w ten radosny Dzień Zmartwychwstania życzą franciszkanie z Legnicy.

Więcej

Drga Krzyżowa GÓRZEC

W sobotę poprzedzającą Wielki Tydzień ponad 60 osób nie tylko z naszej parafii wybrało się na  GÓRZEC aby przeżyć spotkanie z Jezusem, który niesie Krzyż. Ciężki, trudny i przygniatający. Niesie go za nas, bez względy na to czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, czy zauważamy ten wspaniały gest miłości czy…

Więcej