Objawienie Pańskie i Marsz

Dzień 6 stycznia to Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu w świątyniach święcimy kredę i kadzidło, a Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w…

Więcej

Nasze wspólne kolędowanie

Przed Mszą św. nazywaną” Pasterką” na placu za kościołem wspólnie cieszyliśmy się i wychwalaliśmy kolędami wielkie wydarzenie jakim jest Wcielenie Syna Bożego, czyli Boże Narodzenie. Było trochę kolęd tradycyjnych, trochę tych mniej znanych i niestety odchodzących w zapomnienie pięknych ludowych kantyczek i pastorałek, a także żywe zwierzęta, które mogliśmy pogłaskać…

Więcej

A Słowo stało się Ciałem

Wszystkim naszym parafianom, przyjaciołom, symatykom i gościom życzymy tego, aby Bóg w swoim Słowie na zawsze gościł w naszych domach, rodzinach i sercach. Wszelkiego pokoju i dobra od Dzieciątka Jezus życzą bracia franciszkanie. GLORIA, GLORIA, GLORIA, IN EXCELSIS DEO !

Więcej

Czekanie z radością

Co prawda Adwent dobiega już końca i wkoło pojawiają się wszelkie znaki zwiastujące Boże Narodzenie, ale ciągle jeszcze trwamy w radosnym oczekiwaniu na Uroczystość Wcielenia Jezusa Chrystusa, czyli na Boże Narodzenie. Takim bezpośrednim przygoitowaniem do tych szczególnych świąt jest oczywiście dobre przeżycie rekolekcji adwentowych oraz spowiedź, ale już od pierwszych…

Więcej