Wyruszyć w drogę, by spotkać Boga – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Ludzie szukają ludzi. Niektórzy pokonują duże o dległości, aby z kimś się spotkać. Podejmują wiele trudności i niewygód, aby móc zobaczyć wytęsknioną osobę. Podobnie postępowali Mędrcy ze wschodu, których spotykamy na kartach dzisiejszej Ewangelii. Byli oni bardzo konserwatywni w szukaniu Mesjasza, żadne przeszkody nie przerwały ich przedsięwzięcia. Podążali wytrwale za…

Więcej

Dzień modlitwy w intencji misji

W Uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół w Polsce obchodził Dzień modlitw w intencji misji. Tego dnia zbierane będą także pieniądze na ogólnopolski fundusz misyjny. Wpatrzeni w Trzech Mędrców, przedstawicieli narodów pogańskich, pamiętamy dzisiaj o ponad 5 miliardach ludzi współcześnie żyjących, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia Chrystusa. Modlimy się za dzieło…

Więcej

Papieskie intencje na styczeń 2017

Począwszy od rozpoczęcia nowego roku w każdym miesiącu będzie tylko jedna papieska intencja – na przemian albo ewangelizacyjna, albo ogólna. W styczniu modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji ewangelizacyjnej: „Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności…

Więcej

Wędrujemy z Królami

Dzień 6 stycznia i przeżywana tego dnia uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie Świętem Trzech Króli, od 9 lat jednoczy w tym chrześcijańskie rodziny w ramach organizowanych Orszaków Trzech Króli. Orszaki koordynuje powołana do życia w 2010 Fundacja, która za cel stawia sobie reaktywację dawnych obyczajów świątecznych z różnych terenów Polski,…

Więcej