Przygotowujemy się do zakończenia Roku Miłosierdzia

Kończący się Rok duszpasterski obfitował w Kościele w Polsce w ważne wydarzenia religijne i narodowe. Dziękowaliśmy Bogu za 1050 lat chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie. Przeżywaliśmy również niezapomniane spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas 31. Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Szczególne miejsce w tym czasie miał Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, zainaugurowany przez…

Więcej

Rok 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej

Na mocy podjętej przez Senat RP uchwały rok 2017 uchwalono Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej. Podjęcie takiej uchwały w 300.rocznicę tego wydarzenia jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii Jasnej Góry, wielką radością i ogromnym wyzwaniem – powiedział o. Marian Waligóra, przeor klasztoru. Chcemy zmierzyć się z historią i…

Więcej

Troszczyć się o życie wieczne – Trzydziesta Druga Niedziela Zwykła

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu dzisiejszego człowieka rolę drugorzędną, a niekiedy jest uważana za coś wprost staromodnego, a zatem i wstydliwego. Karl Rahner, wybitny teolog i uważny obserwator świadomości religijnej ludzi XX wieku, zauważa ciekawą prawidłowość: „Są chrześcijanie, którzy są pewni istnienia Boga, ale nie uważają za konieczne,…

Więcej

Papieskie Intencje na Listopad 2016

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności”. Papież nieraz podejmuje w swoich wystąpieniach problemy ludzi zmuszonych do emigracji. Tak mówił 16 kwietnia 2016 r. podczas swej…

Więcej