Inauguracja spotkań Wspólnoty Oazowej

7 września w pierwszy piątek miesiąca odbyło się pierwsze spotkanie po wakacyjne Oazy. Rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią w Kościele. Po duchowej uczcie spotkaliśmy się w naszej salce oazowej na wspólnej Agapie – uczcie miłości, wspominając czas wakacji oraz wspólnych rekolekcji oazowych na których byli niektórzy uczestnicy. Zapraszamy do naszej wspólnoty bez…

Więcej

Z ludu wzięty do ludu posłany – Msza święta Prymicyjna O. Piotra

We niedzielę 9 września br. w naszej franciszkańskiej świątyni jako Wspólnota Parafialna przeżywaliśmy radość i wdzięczność za dar kapłaństwa, który jest zawsze wielką łaską uczestnicząc we Mszy świętej Prymicyjnej O. Piotra Kantorskiego, który przewodnicząc niedzielnej Eucharystii o godz. 10.00. Poprzedziło ją przywitanie przez O. proboszcza Jana Janusa, który w ciepłych…

Więcej

Pismo Święte kompasem wskazującym drogę – Tydzień Wychowania

Bóg jest obecny w swoim Słowie, dlatego w rozeznawaniu powołania konieczne jest spotkanie z Biblią – piszą biskupi w liście pasterskim z okazji VIII Tygodnia Wychowania. Tydzień Wychowania rozpocznie się 9 września pod hasłem: „Wybór drogi?. Biskupi zachęcają, by przeżyć ten czas jako przygotowanie do 15. Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów…

Więcej

Sakrament Bierzmowania – Spotkanie Formacyjne

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania…

Więcej