Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny

Tak jak co miesiąc 16 dnia każdego miesiąca również 16 lutego w czasie Mszy o godz. 18.30 oraz po jej zakończeniu modliliśmy się w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem Jej świętych patronów. Nasza obecność na wspomnianej Eucharystii jest wyrazem pamięci, polskiego serca i ludzi wiary. Modlitwą pragniemy tego dnia – jak…

Więcej

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2018

O poście, jałmużnie i modlitwie jako środkach walki z zakłamaniami naszych czasów wskazał papież w swoim tegorocznym orędziu na Wielki Post. Jego hasłem są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24, 12). Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną,…

Więcej

Wielki Post czasem łaski i nawrócenia

Przekraczając bramę Środy Popielcowej wchodzimy w Wielki Post. Kościół przypomina nam, że jest to czas sprzyjający uczeniu się, jak wytrwać przy Jezusie, który na krzyżu składa ofiarę ze swego życia za zbawienie świata. Zatem z jak największym zaangażowaniem kierujemy w tym czasie postu, modlitwy i jałmużny wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego,…

Więcej

51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W niedzielę 11 lutego pod hasłem „Trzeźwość egzaminem z wolności” w Kościele w Polsce rozpoczął się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Podczas Tygodnia zostanie ogłoszony Narodowy Program Trzeźwości. Tegoroczna modlitwa w intencji trzeźwości Polaków (11-17 lutego) wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Hasło Tygodnia Modlitw o Trzeźwość…

Więcej