Sławić Boga za wszystkie dobra – Święto Ofiarowania Pańskiego

Święto Ofiarowania Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej to nie tylko zapowiedź Jego wydania się i poświęcenia na trudy, cierpienie i krzyż dla naszego zbawienia, ale także wyraz wdzięczności Maryi i Józefa wobec Boga za dar Nowego Życia. Przyniesienie Dzieciątka do Świątyni to wyznanie wiary, że należy Ono wyłącznie do Boga, że…

Więcej

Papieskie intencje na luty 2017

Jak wiemy od dnia rozpoczęcia nowego roku w każdym miesiącu będziemy się modlić  tylko w jednej papieskiej intencji – na przemian albo ewangelizacyjne, albo ogólnej. W miesiącu lutym modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji powszechnej – ogólnej: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines,…

Więcej

Odnowić ofiarowanie – Dzień Życia Konsekrowanego

2. lutego 2017 roku w Kościele odbędzie się 21. Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony w 1997 roku przez św. Jana Pawła II. Przeżywanie tego dnia ma być okazją do głębszej refleksji całego Kościoła nad darem życia poświęconego Bogu. Osoby konsekrowane to nie tylko zakonnicy i zakonnice, ale także osoby świeckie, które…

Więcej

Droga prowadząca do szczęścia – Czwarta Niedziela Zwykła

Gdyby ktoś nas zapytał, jaki jest najbardziej charakterystyczny rys etosu chrześcijańskiego, co w sferze życia moralnego w sposób najbardziej czytelny wyróżnia chrześcijaństwo spośród innych systemów filozoficznych i doktryn religijnych, musielibyśmy przywołać fragment Chrystusowego Kazania na Górze, wzywający do wiary w sens etyki ośmiu błogosławieństw. Św. Paweł zauważył, że właśnie tym,…

Więcej