Sakrament Bierzmowania – Spotkanie Formacyjne

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Obowiązek przyjęcia sakramentu bierzmowania…

Więcej

Zwyciężać siebie – Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Celem życia chrześcijańskiego jest świętość, czyli zjednoczenie z Trójjedynym Bogiem w miłości. Przeszkodą w zdobywaniu świętości jest grzech, który ma swoje źródło w uleganiu różnorakim pokusom podsuwanym przez diabła. Najbardziej jest w nas atakowany głód chwały, czułości, miłości oraz komfortu, wygody i zabezpieczenia. Dzięki temu, że diabeł kusił Jezusa, wiemy,…

Więcej

Orędzie papieża Franciszka na Wielki Post 2019

W Watykanie opublikowano papieskie orędzie na Wielki Post. Papież Franciszek zachęca tegorocznym orędziu do podjęcia refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za powierzone mu dzieło stworzenia. Papieskie przesłanie nosi tytuł: „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”. Papież Franciszek zaapelował w orędziu na Wielki Post do wiernych, by porzucili egoizm i…

Więcej

Wielki Post czasem łaski i nawrócenia

Przekraczając bramę Środy Popielcowej wchodzimy w Wielki Post. Kościół przypomina nam, że jest to czas sprzyjający uczeniu się, jak wytrwać przy Jezusie, który na krzyżu składa ofiarę ze swego życia za zbawienie świata. Zatem z jak największym zaangażowaniem kierujemy w tym czasie postu, modlitwy i jałmużny wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego,…

Więcej