Modlimy się za Misje i Misjonarzy – Tydzień Misyjny

Przedostatnia niedziela października to Światowy Dzień Misyjny. 21 października rozpocznie się Tydzień Misyjny, który w tym roku będziemy przeżywać pod hasłem „Pełni Ducha i posłani”. Tydzień Misyjny jest okazją do solidarności, modlitwy i wsparcia materialnego młodych ubogich Kościołów na krańcach ziemi i wyrażenia naszej troski o dzieła misyjne i tych,…

Więcej

Stanąć w pokorze przed Panem – Dwudziesta Dziewiąta Niedziela Zwykła

Pokora polega na dobrowolnym zajęciu tego miejsca, jakie Bóg nam wyznaczył. Św. Augustyn napisał trafnie: „gdzie pokora, tam majestat”. Nie co innego, lecz umiejętność zajęcia na każdym etapie życia tego miejsca, które wyznaczył Bóg, decyduje o wielkości. Być sługą to znaczy iść za Jezusem, coraz wierniej Go naśladować. To wezwanie…

Więcej

Nie daj się zwyciężyć złu – 34. rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego ks.Popiełuszki

19 października 1984 r. został bestialsko zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko. Zabito go za jego działalność i pogląd na ówczesną sytuację polityczną. Kolejna rocznica jego śmierci przypomina o zbrodniczej stronie systemu komunistycznego w Polsce. Ks. Popiełuszko, obecnie błogosławiony Kościoła katolickiego, był kapelanem „Solidarności” i najbardziej znanym z księży prowadzących msze za…

Więcej

„Potrzebuje Cię wielu ludzi” – Papież na Światowy Dzień Misyjny

Przekazywanie wiary przez zarażanie miłością bez granic to istota misji Kościoła – czytamy w orędziu jakie Franciszek wystosował na Światowy Dzień Misyjny, nazywany także Niedzielą Misyjną. W tym roku przypada ona 21 października. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że bycie pociągniętym i posłanym to dwa poruszenia, które serce, szczególnie młode wiekiem,…

Więcej